Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.

MTN-program

Rambelopp 8,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut Nordea, Danske Bank, Handelsbanken
Agent Nordic Trustee
Börs NASDAQ Stockholm
Valutor SEK, EUR
Möjliga räntekonstruktioner Rörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta
Lägsta denominering 100 000 EUR eller motsvarande i SEK
Finansiellt åtagande Skyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 %
Ägarklausul Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 %
Prospekt Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 211007

Utestående obligationer

Lån ISIN Nominellt belopp, kr Start Förfall Ränta Slutgiltiga villkor
101 SE0010133470 1 200 000 000 2017-07-05 2022-07-05 Stibor 3 mån + 1,60 % Slutliga villkor MTN 101
104 SE0013359809 500 000 000 2020-09-01 2023-09-01 Stibor 3 mån + 1,22 % Slutliga villkor MTN 104
105 SE0013359817 750 000 000 2020-09-01 2025-09-01 Stibor 3 mån + 1,55 % Slutliga villkor MTN 105
106 SE0013360112 600 000 000 2021-03-12 2026-03-12 Stibor 3 mån + 0,95 % Slutliga villkor MTN 106
107 SE0014783254 600 000 000 2021-10-19 2026-10-19 Stibor 3 mån + 0,98 % Slutliga villkor MTN 107

Företagscertifikat

Rambelopp 3,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut   Handelsbanken, Danske Bank, Nordea
Agent (IPA) Handelsbanken
Valutor SEK, EUR
Lägsta denominering 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR
Finansiellt åtagande                                     Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat