”Inteas investeringar i social infrastruktur kombinerar på ett naturligt sätt hyresgästernas önskemål om en trygg långsiktig ägare med investerarnas önskemål om en trygg långsiktig investering.”

På Intea arbetar människor med olika bakgrund, erfarenheter, intressen och kompetenser. Det är en kreativ blandning av ålder, kön och kultur. Personerna som jobbar på Intea gillar att jobba i en dynamisk miljö där nya idéer och tankar ges stort utrymme. Medarbetarna får snabbt ett eget ansvar och får driva frågor och projekt. Vi arbetar ofta tillsammans i projektgrupper för att skapa de bästa förutsättningarna för att lösa våra uppgifter.

Intea grundades hösten 2015 med syftet att investera i och förvalta social infrastruktur. Med detta avses fastigheter av hög kvalitet med offentligt hyrda och gärna specialanpassade samhällsfunktioner där hyresförhållandena är långvariga. Hyresgästerna består bland andra av statliga verk, myndigheter och andra offentliga institutioner. Vår målsättning är att minst 90 procent av hyresintäkterna ska komma från offentliga hyresgäster.

Investerarna i Intea består av svenskt institutionellt kapital med långt ägarperspektiv. Dessa är framförallt pensionsstiftelser och statliga forskningsstiftelser med höga krav på en trygg och säker avkastning. Detta innebär att bolaget drivs med ett starkt fokus på att minimera risker i alla led och att kraven på etiskt företagande är höga. Då samhällsfunktioner behövs över hela landet är fastigheternas geografiska läge av mindre betydelse.