”Intea utmärker sig som ett bolag som förvaltar och utvecklar social infrastruktur med ett långsiktigt perspektiv.”

På Intea arbetar människor med olika bakgrund, erfarenheter, intressen och kompetenser. Det är en kreativ blandning av ålder, kön och kultur. Anställda på Intea gillar att jobba i en dynamisk miljö där nya idéer och tankar ges stort utrymme. Medarbetarna får snabbt ett eget ansvar och får driva frågor och projekt. Vi arbetar ofta tillsammans i projektgrupper för att skapa de bästa förutsättningarna för att lösa våra uppgifter.

Intea grundades hösten 2015 med syfte att investera i och förvalta social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Med social infrastruktur avser Intea lokaler för samhällsviktiga funktioner som är specialanpassade för sitt ändamål och där hyresgästen är offentlig. Befintligt fastighetsbestånd finns inom kategorierna rättsväsende, högre utbildning, sjukvård och övriga offentliga verksamheter. Exempel på hyresgäster är statliga verk och myndigheter, regioner och andra offentliga institutioner.