Utveckling av Inteas befintligt fastighetsbestånd sker kontinuerligt tillsammans med våra hyresgäster, vi ser detta som ett viktigt komplement till att växa genom förvärv. Inteas projektorganisation består av ca 10 medarbetare baserade både centralt och ute i landet.

Ort Hyresgäst Verksamhet Avtalslängd, år Hyresvärde, mkr Yta, kvm Färdigställande
Härnösand Kriminalvården Anstalt 15 14,9 7 300 Hösten 2021
Örebro Samhällsgemensam Ledningscentral Polis, räddningstjänst mm 15 26,7 12 300 Våren 2023
Kristianstad Polis och Åklagarmyndigheten Polishus 15 45,6 19 400 Sommaren 2024
Kristianstad Kriminalvården Häkte 25 54,5 15 300 Sommaren 2024
Ystad Polismyndigheten Polishus 8 000 Sommaren 2024
Göteborg Region Västra Götaland mfl Sjukhus 50 000 Våren 2026
Kristianstad Högskolan i Kristianstad Utbildningslokaler 30 000 Hösten 2027
Summa 141,7 142 300
Samhällsgemensam ledningscentral, Örebro

I Örebro uppför och äger Intea den kommande samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen, som även inrymmer stabsrum och utbildningslokaler. Polismyndigheten har ingått ett 15-årigt hyresavtal för anläggningen, som omfattar 12 300 kvm. Färdigställande är beräknat till 2023.

Sahlgrenska Life i Göteborg

I Göteborg har Intea och Vitartes Ab inlett ett samarbete för att uppföra hus 2 och 3 i projektet Sahlgrenska Life. Projektet innefattar specialanpassade lokaler för life sience, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning samt näringslivsutveckling. Ytan beräknas uppgå till ca 48 000 kvm och preliminär byggstart är beräknad till våren 2021. Byggnaderna väntas stå klara år 2024.

Högskolan i Kristianstad

I Kristianstad har Intea och högskolan ingått ett samarbetsavtal kring det nya citycampusprojektet.  Samarbetsavtalet syftar till att utreda högskolans framtida lokalisering inom kvarteret Båthamnen 11 i Kristianstad för att i nästa steg skapa moderna och effektiva lärandemiljöer, med Intea som den framtida hyresvärden. Lokalerna beräknas uppgå till ca 30 000 kvm med inflyttning 2024.

Polishus, Kristianstad

I Kristianstad har Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten tecknat ett 15-årigt hyresavtal avseende nya verksamhetslokaler. Byggstart väntas ske i samband med lagakraftvunnen plan och byggtiden är beräknad till drygt två år med preliminär inflyttning sommaren 2024. De nya lokalerna kommer att omfatta 19 400 kvm.