Fakta

Fastighetsbeteckning   Haren 3
Gatuadress och ort Korsgatan 20-22
462 36 Vänersborg
Uthyrningsbar area, kvm 5 750
Tomtarea, kvm 21 349
Typ Specialskola
Största hyresgäster Specialpedagogisk
skolmyndigheten
Hemsida www.vanerparken.se

Om fastigheten

Fastigheten Haren 3 ligger i centralt i Vänersborg, granne med Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1896 för Vänerskolans verksamhet omfattar 5 750 kvm uthyrningsbar yta och 21 300 kvm mark. Fastigheten består av två sammanlänkade byggnader, parkområde, skolgård med fotbollsplan, lekplats och parkeringsytor.

Hyresgäster är Specialpedagogiska myndigheten, som står för 89 %, och Vänersborg kommun som står för resterande del.

Vänerparken och Haren förvaltas av Inteas lokala organisation. 

Fastighetsansvarig

Robert Andersson

Mobil 0521-652 14
Fornamn@vanerparken.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner