Fakta

Fastighetsbeteckning   Haren 3
Gatuadress och ort Korsgatan 20-22
462 36 Vänersborg
Uthyrningsbar area, kvm 5 750
Tomtarea, kvm 21 349
Typ Specialskola
Största hyresgäster Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Hemsida www.intea.se/ort/vanersborg/

Om fastigheten

Fastigheten Haren 3 ligger i centralt i Vänersborg, granne med Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1896 för Vänerskolans verksamhet omfattar 5 750 kvm uthyrningsbar area och 21 300 kvm mark. Fastigheten består av två sammanlänkade byggnader, parkområde, skolgård med fotbollsplan, lekplats och parkeringsytor.

Hyresgäster är Specialpedagogiska myndigheten och Vänersborg kommun.

Fastighetsansvarig

Robert Andersson

Mobil 0521-652 14
Fornamn@vanerparken.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner