⋅ Grundare ⋅

Henrik Lindekrantz
Henrik LindekrantzVD Intea Fastigheter AB (publ)
Grundare av Intea. Tidigare bolagsjurist på Atlas Copco AB, innan dess verksam som advokat på Mannheimer Swartling i Stockholm. Juristexamen från Lunds universitet.

Mobil 0732-08 81 02
fornamn.efternamn@intea.se

 Christian Haglund
Christian HaglundVice-VD Intea Fastigheter AB (publ)
Grundare av Intea. Tidigare på Atlas Copco AB och ansvarig för koncernens kapitalförvaltning samt flera andra roller inom finans. Ekonomexamen från Lunds universitet.

Mobil 0733-80 81 23
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Stab ⋅

Charlotta Wallman Hörlin
Charlotta Wallman HörlinOperativ chef
Charlotta anslöt till Intea i april 2019. Hon är operativ chef i Intea fastigheter (publ) med ansvar för juridik och regelefterlevnad, kommunikation samt HR-frågor inom verksamheten. Lotta ingår i bolagets ledningsgrupp. Charlotta kommer närmast från advokatbyrån Morris Law.

Mobil 0733-24 50 25
fornamn.efternamn@intea.se

Johanna Apell
Johanna ApellKommunikation
Johanna blev en del av Intea i maj 2019 och arbetar med bolagets kommunikation och interna projekt. Hon kommer närmast från försäkringsbranschen där hon arbetat som kvalitets- och leveransansvarig. Johanna har en civilekonomexamen med inriktning mot finans från Stockholms Universitet.

Mobil 0760-08 49 59
fornamn.efternamn@intea.se

Wilma Stenhardt
Wilma StenhardtKontorsansvarig
Wilma anslöt till Intea i augusti 2017 och arbetar som kontorsansvarig. Hon fungerar även som ett praktiskt stöd till övriga medarbetare inom koncernen och med ett öga för grafisk formvigning och design. Wilma har tidigare erfarenheter från servicebranschen där hon arbetat med trivsel och direkt kundkontakt.

Mobil 0768-68 60 02
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Förvaltning, projekt och affärsutveckling ⋅

Henrik Olsson
Henrik OlssonFastighetschef
Henrik anslöt till Intea i juni 2019 och arbetar med förvaltningsfrågor, affärsutveckling samt ingår i bolagets ledningsgrupp. Han kommer närmast från en roll som Regionchef för Skanskas bostadsrättsutveckling i Stockholm och har under åren haft flertalet ledande befattningar. Henrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Mobil 0706-78 70 71
fornamn.efternamn@intea.se

Kjell-Åke Nilsson
Kjell-Åke NilssonAffärsutvecklingschef
Kjell-Åke blev en del av Intea under 2016 och kommer närmast från Domstolsverket där han har haft rollen som fastighetschef. Han har även tidigare arbetat som VD i VätterEsplanaden AB, ett fastighetsbolag i Huskvarna med bostäder och kommersiella lokaler. Kjell-Åke har en ekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö.

Mobil 0708-35 96 80
fornamn.efternamn@intea.se

Peter Jacobsson
Peter JacobssonProjektchef
Peter har över 20 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen och har en bred och gedigen kunskap om fastighets- och projektutveckling i olika faser. Han har tidigare varit verksam på Bygg-Fast AB (numera forsen Projekt), och kommer närmast från Fem Hjärtan Holding AB där han i rollen som vd byggt upp företagets verksamhet från grunden.

Mobil 0733-75 56 10
fornamn.efternamn@intea.se

Linda Schuur
Linda SchuurHållbarhetschef
Linda anslöt till Intea i oktober 2021 och har en bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen. Hon har tidigare varit hållbarhetsansvarig affärsutvecklare på Serneke samt konsult och hållbarhetsstrateg på SURE Studio. Linda har en masterexamen i arkitektur från Chalmers Tekniska högskola.

Mobil 0706-75 12 28
fornamn.efternamn@intea.se

Mikael Drozdjibob
Mikael DrozdjibobFörvaltare
Mikael blev en del av Intea i oktober 2018 och ingår i bolagets centrala förvaltningsorganisation. Han kommer närmast från mäklarbranschen, där han arbetat som fastighetsmäklare i 8 år. Han har en examen från Luleå Tekniska Universitet där han har utbildat sig vid fastighetsmäklarprogrammet.

Mobil 0708-12 58 28
fornamn.efternamn@intea.se

Emma Johansson
Emma JohanssonMiljö- och projektkoordinator
Emma blev en del av Intea under 2020 och ingår i bolagets centrala projektgrupp. Hon arbetar med hållbarhetsmål samt samordnar projekt och utvecklar teknikinnehållet i bolagets fastigheter. Emma har en civilingenjörsexamen inom Energiteknik från Umeå Universitet.

Mobil 0702-83 30 32
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Ekonomi och Analys ⋅

Eva Bång
Eva BångCFO
Eva blev en del av Intea i december 2020. I rollen som CFO leder hon bolagets finans-, ekonomi- och analysfunktion och arbetet med att utveckla bolagets finansiella strategi inom förvärvs- och projektutveckling. Hon kommer närmast från finansbolaget Catella där hon varit verksam som interim-CFO. Eva har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Mobil 0702-20 14 69
fornamn.efternamn@intea.se

Johanna Thideman
Johanna ThidemanRedovisningschef
Johanna blev en del av Intea i juni 2020 och arbetar med bolagets rapportering, projekt och förvärv utöver rollen som redovisningschef. Hon kommer närmast från tjänsten som CFO på AB Traction. Johanna har en civilekonomexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Mobil 0730-69 33 37
fornamn.efternamn@intea.se

Mattias Nuay
Mattias NuayAnalytiker
Mattias anslöt till Intea i november 2017 och arbetar med analys, finansiering och fungerar även som ett stöd till den befintliga ekonomifunktionen, han kommer närmast från Volkswagen Finans. Mattias har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Mobil 0724-54 08 84
fornamn.efternamn@intea.se

Lisa Ek
Lisa EkController
Lisa anslöt till Intea i juni 2021 och ansvarar för arbetet med analys, uppföljning av bolagets övergripande resultat, budget och investeringar. Lisa har en kandidatexamen inom Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling från Kungliga Tekniska Högskolan.

Mobil 0762-36 86 68
fornamn.efternamn@intea.se

Gina Gilbertsson
Gina GilbertssonRedovisningsekonom
Gina anslöt till Intea i januari 2018 och arbetar med bolagets redovisning. Hon har tidigare varit verksam som redovisningskonsult och varit ekonomiansvarig på Sambud där hon bland annat arbetat med analys och löpande bokföring för ett flertal bolag. Gina har en utbildning inom ekonomi från IHM Business School.

Mobil 0730-51 23 33
fornamn.efternamn@intea.se

Ellinor Drevendal
Ellinor DrevendalRedovisningsekonom
Ellinor anslöt till Intea i februari 2018 och arbetar med bolagets redovisning. Hon kommer närmast från Galatea Spirits AB där hon bland annat varit ansvarig för kund- och leverantörsreskontra. Ellinor har en kandidatexamen i ekonomi från Södertörns Högskola.

Mobil 0724-54 56 00
fornamn.efternamn@intea.se

Marina Månsson
Marina MånssonRedovisningsekonom
Marina anslöt till Intea i januari 2019 och arbetar med bolagets redovisning. Hon kommer närmast från Ernst & Young där hon arbetat som redovisningskonsult. Marina har en kandidatexamen i ekonomi från Luleå tekniska universitet.

Mobil 0703-01 49 90
fornamn.efternamn@intea.se

Randeep Mann
Randeep MannRedovisningsekonom
Randeep anslöt till Intea i mars 2020 och arbetar som ekonomiassistent. Hon kommer närmast från Einar Mattson där hon arbetat med årsbokslut och upprättande av årsredovisningar. Randeep har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Mobil 0702-87 87 30
fornamn.efternamn@intea.se

Jennifer Ström
Jennifer StrömEkonomiassistent
Jennifer anslöt till Intea i mars 2017 och arbetar som ekonomiassistent med bolagets löpande bokföring. Hon kommer närmast från Vacse där hon som administrativt ansvarig har varit delaktig under implementeringen av bolagets nya system.

Mobil 0722-36 03 80
fornamn.efternamn@intea.se

Linköping

Johan Elwing
Johan ElwingVD Intea Garnisonen AB
Mobil 0703-47 47 37
fornamn.efternamn@garnisonsfastigheter.se
Malin Sandin
Malin SandinFörvaltningsadministratör
Telefon: 0703-00 12 20
fornamn.efternamn@garnisonsfastigheter.se
Jenny Forsman
Jenny ForsmanProjektledare
Telefon: 0733-73 76 90
fornamn.efternamn@intea.se
Joakim Karlsson
Joakim KarlssonTeknisk förvaltare
Telefon 013-35 99 63
fornamn.efternamn@garnisonsfastigheter.se
Örjan Angelöv
Örjan AngelövTeknisk förvaltare
Telefon 013-35 99 67
fornamn.efternamn@garnisonsfastigheter.se
Jonathan Lindblom
Jonathan LindblomDrifttekniker
Mobil 0703-01 25 69
fornamn.efternamn@garnisonsfastigheter.se
Magnus Ohlsson
Magnus OhlssonDrifttekniker
Mobil 0730-68 03 50
fornamn.efternamn@garnisonsfastigheter.se

Östersund

Jerker Häggström
Jerker HäggströmVD Intea Östersund AB
Mobil 0701-32 19 00
fornamn.efternamn@intea.se
Anki Björklund
Anki BjörklundFörvaltningsadministratör
Mobil 0703-25 66 58
fornamn.efternamn@intea.se
Mikael Nilsson
Mikael NilssonDrifttekniker
Mobil 0703-25 60 02
fornamn.efternamn@intea.se
Bert Persson
Bert PerssonDrifttekniker
Mobil 0703-25 66 40
fornamn.efternamn@intea.se
Robert Björklund
Robert BjörklundDrifttekniker
Mobil 0703-25 66 23
fornamn.efternamn@intea.se
Lars Hallqvist
Lars HallqvistUtemiljö
Mobil 0703-25 66 36
fornamn.efternamn@intea.se
Reijo Allti
Reijo AlltiUtemiljö
Mobil 0703- 25 60 33
Gustav Söderberg
Gustav Söderberg

Vänerparken

Robert Andersson
Robert AnderssonVD Intea Vänersborg AB
Telefon 0521-652 14
fornamn@vanerparken.se
Ann Larsson
Ann LarssonFörvaltningsadministratör
Telefon 0521-652 12
fornamn@vanerparken.se
Janne Persson
Janne PerssonServicetekniker
Telefon 0521-652 15
fornamn@vanerparken.se
Andreas Skoogh
Andreas SkooghDrifttekniker
Telefon 0521-652 13
fornamn@vanerparken.se

Kalmar

Jonas Rimsberg
Jonas RimsbergDriftansvarig
Telefon 0722-17 90 60
fornamn.efternamn@intea.se
Roger Wahlman
Roger WahlmanFastighetstekniker
Telefon 0702-87 45 76
fornamn.efternamn@intea.se

Halmstad

Johanna Tideman
Johanna TidemanPlatschef
Telefon 0733-75 56 11
fornamn.efternamn@intea.se
Mona Magnusson
Mona MagnussonFörvaltningsadministratör
Telefon 0766-34 20 02
fornamn.efternamn@intea.se
Ola Larsson
Ola LarssonDriftansvarig
Telefon 0703-49 02 90
fornamn.efternamn@intea.se

Malmö

Elron Ly
Elron LyDriftansvarig
Telefon 0703-95 55 01
fornamn.efternamn@intea.se