⋅ Grundare ⋅

Henrik Lindekrantz
Henrik LindekrantzVd Intea Fastigheter AB (publ)
Grundare av Intea. Tidigare bolagsjurist på Atlas Copco AB, innan dess verksam som advokat på Mannheimer Swartling i Stockholm. Juristexamen från Lunds universitet.

Mobil 0732-08 81 02
fornamn.efternamn@intea.se

 Christian Haglund
Christian HaglundVice vd Intea Fastigheter AB (publ)
Grundare av Intea. Tidigare på Atlas Copco AB och ansvarig för koncernens kapitalförvaltning samt flera andra roller inom finans. Ekonomexamen från Lunds universitet.

Mobil 0733-80 81 23
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Stab ⋅

Charlotta Wallman Hörlin
Charlotta Wallman HörlinOperativ chef
Charlotta är operativ chef i Intea fastigheter (publ) med ansvar för juridik och regelefterlevnad, kommunikation samt HR-frågor inom verksamheten. Lotta ingår i bolagets ledningsgrupp. Charlotta kommer närmast från advokatbyrån Morris Law.

Mobil 0733-24 50 25
fornamn.efternamn@intea.se

Johanna Apell
Johanna ApellKommunikation
Johanna arbetar med bolagets kommunikation och interna projekt. Hon kommer närmast från försäkringsbranschen där hon arbetat som kvalitets- och leveransansvarig. Johanna har en civilekonomexamen med inriktning mot finans från Stockholms Universitet.

Mobil 0760-08 49 59
fornamn.efternamn@intea.se

Wilma Stenhardt
Wilma StenhardtDesign och administration
Wilma fungerar som ett praktiskt stöd till övriga medarbetare inom koncernen och med ett öga för grafisk formgivning och design. Wilma har tidigare erfarenheter från servicebranschen där hon arbetat med trivsel och direkt kundkontakt.

Mobil 0768-68 60 02
fornamn.efternamn@intea.se

Jennifer Ström - föräldraledig
Jennifer Ström - föräldraledigCentrala projekt
Jennifer arbetar med bolagets centrala projekt. Hon kommer närmast från Vacse där hon som administrativt ansvarig har varit delaktig under implementeringen av bolagets nya system.

Mobil 0722-36 03 80
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Central förvaltning, projekt och affärsutveckling ⋅

Henrik Olsson
Henrik OlssonFastighetschef
Henrik arbetar med förvaltningsfrågor, affärsutveckling samt ingår i bolagets ledningsgrupp. Han kommer närmast från en roll som Regionchef för Skanskas bostadsrättsutveckling i Stockholm och har under åren haft flertalet ledande befattningar. Henrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Mobil 0706-78 70 71
fornamn.efternamn@intea.se

Kjell-Åke Nilsson
Kjell-Åke NilssonAffärsutvecklingschef
Kjell-Åke kommer närmast från Domstolsverket där han har haft rollen som fastighetschef. Han har även tidigare arbetat som VD i VätterEsplanaden AB, ett fastighetsbolag i Huskvarna med bostäder och kommersiella lokaler. Kjell-Åke har en ekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö.

Mobil 0708-35 96 80
fornamn.efternamn@intea.se

Peter Jacobsson
Peter JacobssonProjektchef
Peter har över 20 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen och har en bred och gedigen kunskap om fastighets- och projektutveckling i olika faser. Han har tidigare varit verksam på Bygg-Fast AB (numera forsen Projekt), och kommer närmast från Fem Hjärtan Holding AB där han i rollen som vd byggt upp företagets verksamhet från grunden.

Mobil 0733-75 56 10
fornamn.efternamn@intea.se

Linda Schuur
Linda SchuurHållbarhetschef
Linda har tidigare varit hållbarhetsansvarig affärsutvecklare på Serneke samt konsult och hållbarhetsstrateg på SURE Studio. Linda har en masterexamen i arkitektur från Chalmers Tekniska högskola.

Mobil 0706-75 12 28
fornamn.efternamn@intea.se

Emma Johansson
Emma JohanssonMiljö- och projektkoordinator
Emma arbetar med hållbarhetsmål samt samordnar projekt och utvecklar teknikinnehållet i bolagets fastigheter. Emma har en civilingenjörsexamen inom Energiteknik från Umeå Universitet.

Mobil 0702-83 30 32
fornamn.efternamn@intea.se

Mikael Drozdjibob
Mikael DrozdjibobFörvaltare
Mikael kommer närmast från mäklarbranschen, där han arbetat som fastighetsmäklare i 8 år. Han har en examen från Luleå Tekniska Universitet där han har utbildat sig vid fastighetsmäklarprogrammet.

Mobil 0708-12 58 28
fornamn.efternamn@intea.se

Robert Bournobuke
Robert BournobukeJunior förvaltare
Robert har en examen från Newton Yrkeshögskola där han utbildat sig till fastighetsförvaltare.

Mobil 0730-87 34 25
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Ekonomi och Analys ⋅

Eva Bång
Eva Bång
Eva leder bolagets finans-, ekonomi- och analysfunktion och arbetet med att utveckla bolagets finansiella strategi inom förvärvs- och projektutveckling. Hon kommer närmast från finansbolaget Catella där hon varit verksam som interim-CFO. Eva har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Mobil 0702-20 14 69
fornamn.efternamn@intea.se

Mattias Nuay
Mattias NuayAnalytiker
Mattias arbetar med analys, finansiering och fungerar även som ett stöd till den befintliga ekonomifunktionen, han kommer närmast från Volkswagen Finans. Mattias har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Mobil 0724-54 08 84
fornamn.efternamn@intea.se

Lisa Ek
Lisa EkController
Lisa ansvarar för arbetet med analys, uppföljning av bolagets övergripande resultat, budget och investeringar. Lisa har en kandidatexamen inom Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling från Kungliga Tekniska Högskolan.

Mobil 0762-36 86 68
fornamn.efternamn@intea.se

Amelie Lindberg
Amelie LindbergReskontraansvarig
Amelie är ansvarig för bolagets reskontra. Hon kommer närmast från Hemsö Fastighets AB där hon har arbetet med hyresadministration och förvaltningsstöd. Amelie har en utbildning inom ekonomi från Företagsekonomiska Institutet.

Mobil 0761- 03 24 33
fornamn.efternamn@intea.se

Ellinor Drevendal
Ellinor DrevendalRedovisningsekonom
Ellinor arbetar med bolagets redovisning. Hon kommer närmast från Galatea Spirits AB där hon bland annat varit ansvarig för kund- och leverantörsreskontra. Ellinor har en kandidatexamen i ekonomi från Södertörns Högskola.

Mobil 0724-54 56 00
fornamn.efternamn@intea.se

Gina Gilbertsson
Gina GilbertssonRedovisningsekonom
Gina arbetar med bolagets redovisning. Hon kommer närmast från Omega Ekonomi i Stockholm AB där hon har arbetat som redovisningskonsult. Gina har en utbildning inom ekonomi från IHM Business School.

Mobil 0730-51 23 33
fornamn.efternamn@intea.se

Marina Kansbod
Marina KansbodRedovisningsekonom
Marina arbetar med bolagets redovisning. Hon kommer närmast från Ernst & Young där hon har arbetat som redovisningskonsult. Marina har en kandidatexamen i ekonomi från Luleå tekniska universitet.

Mobil 0703-01 49 90
fornamn.efternamn@intea.se

Randeep Mann
Randeep MannRedovisningsekonom
Randeep arbetar med bolagets redovisning. Hon kommer närmast från Einar Mattson där hon arbetat med årsbokslut och årsredovisningar. Randeep har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Mobil 0702-87 87 30
fornamn.efternamn@intea.se

Fredrik Svensson
Fredrik SvenssonRedovisningsekonom
Fredrik arbetar med bolagets redovisning. Han kommer närmast från Veidekke Entreprenad där han arbetat med ekonomistyrning. Fredrik har en utbildning inom nationalekonomi och filosofi från Stockholms Universitet.

Mobil 0730-91 15 54
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Linköping ⋅

Johan Elwing
Johan ElwingVd Intea Linköping
Mobil 0703-47 47 37
fornamn@garnisonsfastigheter.se
Jenny Forsman
Jenny ForsmanProjektledare
Mobil 0733-73 76 90
fornamn.efternamn@intea.se
Gustav Tidman
Gustav TidmanProjektledare
Mobil 0706-12 64 59
fornamn.efternamn@intea.se
Joakim Karlsson
Joakim KarlssonTeknisk förvaltare
Mobil 013-35 99 63
fornamn@garnisonsfastigheter.se
Örjan Angelöv
Örjan AngelövTeknisk förvaltare
Mobil 013-35 99 67
fornamn@garnisonsfastigheter.se
Jonathan Lindblom
Jonathan LindblomDrifttekniker
Mobil 0703-01 25 69
fornamn@garnisonsfastigheter.se
Magnus Ohlsson
Magnus OhlssonDrifttekniker
Mobil 0730-68 03 50
fornamn@garnisonsfastigheter.se

⋅ Östersund ⋅

Jerker Häggström
Jerker HäggströmVd Intea Östersund
Mobil 0701-32 19 00
fornamn.efternamn@intea.se
Anki Björklund
Anki BjörklundFörvaltningsadministratör
Mobil 0703-25 66 58
fornamn.efternamn@intea.se
Mikael Nilsson
Mikael NilssonDrifttekniker
Mobil 0703-25 60 02
fornamn.efternamn@intea.se
Bert Persson
Bert PerssonDrifttekniker
Mobil 0703-25 66 40
fornamn.efternamn@intea.se
Robert Björklund
Robert BjörklundDrifttekniker
Mobil 0703-25 66 23
fornamn.efternamn@intea.se
Lars Hallqvist
Lars HallqvistUtemiljö
Mobil 0703-25 66 36
fornamn.efternamn@intea.se
Gustav Söderberg
Gustav Söderberg

⋅ Vänerparken ⋅

Robert Andersson
Robert AnderssonVd Intea Vänersborg
Mobil 0521-652 14
fornamn@vanerparken.se
Ann Larsson
Ann LarssonFörvaltningsadministratör
Mobil 0521-652 12
fornamn@vanerparken.se
Erik Liljenberg
Erik LiljenbergServicetekniker
Mobil 0521-652 15
fornamn@vanerparken.se
Andreas Skoogh
Andreas SkooghDrifttekniker
Mobil 0521-652 13
fornamn@vanerparken.se

⋅ Kalmar ⋅

Jonas Rimsberg
Jonas RimsbergDriftansvarig
Mobil 0722-17 90 60
fornamn.efternamn@intea.se
Roger Wahlman
Roger WahlmanFastighetstekniker
Mobil 0702-87 45 76
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Halmstad ⋅

Johanna Tideman
Johanna TidemanPlatschef Halmstad
Mobil 0733-75 56 11
fornamn.efternamn@intea.se
Mona Magnusson
Mona MagnussonFörvaltningsadministratör
Mobil 0766-34 20 02
fornamn.efternamn@intea.se
Ola Larsson
Ola LarssonDriftansvarig
Mobil 0703-49 02 90
fornamn.efternamn@intea.se
Jonas Nyberg
Jonas NybergFastighetsskötare
Mobil 0730-96 89 88
fornamn.efternamn@intea.se

⋅ Malmö ⋅

Björn Wemmenborn
Björn WemmenbornVd Intea Skåne
Mobil 0730 60 11 71
fornamn.efternamn@intea.se
Elron Ly
Elron LyDriftansvarig
Mobil 0705-15 99 36
fornamn.efternamn@intea.se
Jennifer Dahl
Jennifer DahlDrifttekniker
Mobil 0761-36 18 31
fornamn.efternamn@intea.se