Fakta

Fastighetsbeteckning Lagmannen 6
Gatuadress och ort Residensgränd 7
831 30 Östersund
Uthyrningsbar area, kvm 6 985
Tomtarea, kvm 3 338
Typ Offentlig verksamhet
Största hyresgäster Länsstyrelsen i
Jämtlands län
Hemsida www.intea.se/ort/ostersund/

Om fastigheten

Fastigheten Lagmannen 6 är en centralt belägen fastighet i Östersund, med en uthyrningsbar area om cirka 7 000 kvm. Största hyresgäst är Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Fastighetsansvarig

Jerker Häggström

Mobil 0701-32 19 00
Fornamn.efternamn@intea.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner