Intea och Halmstad kommun har ingått ett 5-årigt hyresavtal avseende verksamhetsanpassade kontorslokaler om cirka 4 600 kvm på Larsfridsområdet i Halmstad.

 Halmstad kommun har varit hyresgäst på området i andra lokaler sedan 2015 och väljer i och med det nya hyresavtalet att utöka förhyrningen med 1 100 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 6,8 mkr (tidigare 5,3 mkr) och avtalet löper till slutet av det fjärde kvartalet år 2027. Förhyrningen omfattar delar av fastigheten Fanan 66, belägen på Linjegatan 8–10. I lokalerna, som tidigare var vakanta, kommer kommunal vuxenutbildning att bedrivas.

”Det är glädjande och positivt för området att Halmstad kommun väljer att utöka förhyrningen och stanna kvar på området i ytterligare fem år. Nu väntar renovering och anpassning av lokalerna”, säger Johanna Tideman, platschef Intea Halmstad.

Inflyttning är beräknad till årsskiftet 2022/2023.

 

For further information, please contact:
Johanna Tideman, Platschef Intea Halmstad, 0733-75 56 11
Peter Jacobsson, Head of Project Development, +46 (0)733-75 56 10

About Intea
Intea was founded in 2015 with a focus on long-term active ownership of social infrastructure. At 31 March 2022, the value of the company’s property portfolio amounted to SEK 18.3 billion, with a lettable area of 450,000 sqm. The portfolio consists of properties and projects with public-sector tenants in segments such as justice, higher education and health care. Find out more at www.intea.se. www.intea.se.