Caesar Åfors
Caesar ÅforsChairman of the Board
Född 1959.

Utbildning: Jägmästarexamen.

Övrig erfarenhet: Caesar har över tjugo års erfarenhet från fastighetsbranschen och har bl a haft uppdrag som transaktionschef, finanschef, IR-chef, CFO och vice vd för Klövern AB (publ) och vd för Torslanda Property Investment AB (publ) och Link Prop Investment AB (publ).

Huvudsysselsättning: Egen verksamhet på Virå Bruk.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Catena AB och CRK Forest Management AB.

Innehav i Bolaget: –

Mattias Grahn
Mattias GrahnBoard member
Född 1969.

Utbildning: Gymnasial ekonomiutbildning.

Övrig erfarenhet: Mattias har lång erfarenhet från treasury verksamhet och kapitalförvaltning inom bland annat Saab.

Huvudsysselsättning: Chef för Saabs Pensionsfond.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svenska
Pensionsstiftelsers Förening, styrelseledamot i Järfälla-Veddesta AB.

Innehav i Bolaget: —

Håkan Sandberg
Håkan SandbergBoard member
Född 1948.

Utbildning: Högre företagsekonomisk kurs vid Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Övrig erfarenhet: Håkan har tidigare erfarenhet från uppdrag som styrelseordförande i Stadshypotek AB och som ordförande i olika styrelser inom
Handelsbankenkoncernen. Därtill har Håkan varit vice verkställande direktör för Svenska Handelsbanken AB, ledamot i Centrala Bankledningen, Svenska Handelsbanken AB och dessförinnan varit verksam som regionbankchef i regionbanken Södra Norrland, Svenska Handelsbanken AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB och Scandinavian Resort i
Sälen AB

Innehav i Bolaget: —

Kristina Alvendal
Kristina AlvendalBoard member
Born 1972. Board member since 2020.

Education: Bachelor of Laws from Stockholm University.

Other experience: Kristina has previous experience from serving as a member of the City Council of Stockholm, as well as from serving in political roles at local, national and European level, and as Chief Executive Officer of Airport City Stockholm.

Other current roles: Chief Executive Officer of Kristina Alvendal AB, focusing on strategic real estate development. Board member, Svefa Aktiebolag, Svefa Holding AB, Belatchew Arkitekter AB, Danske Hypotek AB (publ), Bricknova AB, Svefa Partners AB, AF Gruppen ASA and Aktiebolaget Salktennis AB.

Independent according to the Swedish Code of Corporate Governance: Independent of the Company, its management and its major shareholders.

Pernilla Ramslöv
Pernilla RamslövBoard member
Born 1970. Board member since 2021.

Education: Engineering Degree in Materials Engineering from the KTH Royal Institute of Technology.

Other experience: Pernilla has extensive experience as an entrepreneur and is the founder and CEO of NOX Consulting AB. In addition, Pernilla has experience as Business Development Director at WM Data and Ivar Jacobson AB, and as Sales Manager at Jaczone AB.

Other current roles: Chief Executive Officer, Nox Consulting AB. Board member, Nox Academy AB and Nox Partners AB.

Independent according to the Swedish Code of Corporate Governance: Independent of the Company, its management and its major shareholders.

Peter Ragnarsson
Peter RagnarssonBoard member
Född 1984.

Utbildning: Civilingenjörsexamen med inriktning finansiell matematik från Kungliga Tekniska Högskolan och Civilekonomexamen med inriktning finansiering från Stockholms Universitet.

Övrig erfarenhet: Peter har över 15 års erfarenhet från kapitalförvaltning inom framförallt alternativa investeringar. Han har tidigare haft roller som portföljförvaltare på Tredje AP-fonden samt investeringsanalytiker och riskanalytiker på RPM Risk & Portfolio Management.

Andra pågående uppdrag: Portföljförvaltare alternativa investeringar på Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Styrelseledamot i Granit Bostad AB och Midstar Hotels AB.

Innehav i Bolaget: —

Christian Haglund
Christian HaglundBoard member
Born 1979. Board member since 2021.

Education: Economics degree from Lund University.

Other experience: Christian has previous experience from serving as CFO of Vacse AB (publ) and Head of Asset Management at Atlas Copco AB. In addition, Christian has served as investment advisor to Epiroc AB since 2018.

Other current roles: Board member, Invictum AB, Kim Denzler AB, Antea AB, Inhoc AB, I Know a Place AB and Astrid Education AB.

Independent according to the Swedish Code of Corporate Governance: Not independent of the Company, its management and its major shareholders.