2024-07-17 Q2 2024 Delårsrapport januari – juni 2024
2024-10-25 Q3 2024 Delårsrapport januari – september 2024