2024-04-03 2023 Årsredovisning 2023
2024-05-07 Q1 2024 Delårsrapport januari – mars 2024
2024-05-07 2024 Årsstämma 2024
2024-07-17 Q2 2024 Delårsrapport januari – juni 2024
2024-10-25 Q3 2024 Delårsrapport januari – september2024