2022-05-18Årsstämma 2022
2022-07-19Q2 2022Delårsrapport januari – juni 2022
2022-10-27Q3 2022Delårsrapport januari – september 2022
2022-02-17Q4 2022Bokslutskommuniké 2022