2023-02-17 Q4 2022 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-29 ÅR 2022 Årsredovisning 2022
2023-05-09 Q1 2023 Delårsrapport januari – mars 2023
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-07-18 Q2 2023 Delårsrapport januari – juni 2023
2023-10-26 Q3 2023 Delårsrapport januari – september 2023
2024-02-20 Q4 2023 Bokslutskommuniké 2023