2023-07-18 Q2 2023 Delårsrapport januari – juni 2023
2023-10-26 Q3 2023 Delårsrapport januari – september 2023
2024-02-20 Q4 2023 Bokslutskommuniké 2023