Ur Intea Fastigheter AB (publ) delårsrapport januari – mars 2024: