Ur Intea Fastigheter AB (publ) delårsrapport januari – juni 2023: