Ur Intea Fastigheter AB (publ) delårsrapport januari – september 2023: