Kalendarium »


2022-05-18Årsstämma 2022

Finansiella rapporter »


Ladda ner delårsrapporter och årsredovisningar

Obligationslån och certifikat »


Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.

Pressmeddelanden »


Delårsrapport januari – mars 2022

2022-05-10|

Perioden i korthet Hyresintäkterna ökade med 39,8 procent och uppgick till 231,9 mkr (165,9), varav 51,8 mkr kommer från förvärvade fastigheter 2021. Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 135,4 mkr (51,2), [...]

   IR-kontakt »


Prenumerera på pressmeddelanden