Kalendarium »


2023-07-18 Delårsrapport januari – juni 2023

Finansiella rapporter »


Ladda ner delårsrapporter och årsredovisningar

Obligationslån och certifikat »


Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.

   IR-kontakt »


Prenumerera på pressmeddelanden