Utveckling av Inteas befintligt fastighetsbestånd sker kontinuerligt tillsammans med våra hyresgäster, vi ser detta som ett viktigt komplement till att växa genom förvärv. Inteas projektorganisation består av ca 10 medarbetare baserade både centralt och ute i landet.

Samhällsgemensam ledningscentral
Örebro

Hyresgäst: Samhällsgemensam Ledningscentral
Verksamhet:
Polis, räddningstjänst mm
Avtalslängd: 15 år
Hyresvärde: 27,2 mkr
Yta: 12 300 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q2 2023

Läs mer..
Sahlgrenska Life
Göteborg

Hyresgäst:
Verksamhet:
Högspecialiserad vård, utbildning mm
Avtalslängd: 20 år
Hyresvärde: 169,3 mkr
Yta: 46 000 kvm
Status:
Färdigställande: Q1 2026

Läs mer..
Högskolan i Kristianstad
Kristianstad

Hyresgäst: Högskolan i Kristianstad
Verksamhet:
Utbildningslokaler
Avtalslängd: 20 år
Hyresvärde: 67,8 mkr
Yta: 30 000 kvm
Status:
Färdigställande: Q3 2027

Läs mer..
Polishus
Kristianstad

Hyresgäst: Polis och Åklagarmyndigheten
Verksamhet: Polishus
Avtalslängd: 15 år
Hyresvärde: 48,5 mkr
Yta: 19 400 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q3 2024

Läs mer..
Anstalt
Härnösand

Hyresgäst: Kriminalvården
Verksamhet: Anstalt
Avtalslängd: 15 år
Hyresvärde: 14,9 mkr
Yta: 7 300 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q2 2022

Läs mer..
Häkte
Kristianstad

Hyresgäst: Kriminalvården
Verksamhet: Häkte
Avtalslängd: 25 år
Hyresvärde: 55,7 mkr
Yta: 15 300 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q3 2024

Läs mer..
Hus C
Linköping

Hyresgäst: Region Östergötland
Verksamhet: Forskning
Avtalslängd: 15 år
Hyresvärde: 13,5 mkr
Yta: 6 600 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q4 2023

Läs mer..
Polishus
Ystad

Hyresgäst: Polismyndigheten
Verksamhet: Polishus
Avtalslängd: 15 år
Hyresvärde: 19,9 mkr
Yta: 10 000 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q4 2024

Läs mer..
Skatteverket
Östersund

Hyresgäst: Skatteverket mfl.
Verksamhet: Kontor
Avtalslängd: 6 år
Hyresvärde: 12,8 mkr
Yta: 6 750 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q3 2023

Läs mer..