Intea arbetar kontinuerligt med att identifiera utvecklingsmöjligheter inom befintligt fastighetsbestånd tillsammans med hyresgästerna samt med att identifiera behov som skapar projektutvecklingsmöjligheter för nybyggnation. Projektorganisationen består av tio personer med erfarenhet av fastighetsutveckling i olika faser och av olika slag.

Projekt där hyresavtal ingåtts

Jälla Rättspsyk
Uppsala

Hyresgäst: Region Uppsala
Verksamhet:
Rättspsykiatrisk klinik
Genomsnittlig kontraktstid: 20,0 år
Hyresvärde: 20,2 mkr
Uthyrningsbar area: 4 139 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q4 2023

Byggnad 66 (Skatteverket mfl)
Östersund

Hyresgäst: Skatteverket mfl.
Verksamhet: Kontor
Genomsnittlig kontraktstid: 6,0 år
Hyresvärde: 14,3 mkr
Uthyrningsbar area: 6 750 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q4 2023

Samhällsgemensam ledningscentral
Örebro

Hyresgäst: Samhällsgemensam ledningscentral
Verksamhet:
Polis, räddningstjänst mm
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 32,2 mkr
Uthyrningsbar area: 12 262 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q4 2023

Rättscentrum, Häkte
Kristianstad

Hyresgäst: Kriminalvården
Verksamhet: Häkte
Genomsnittlig kontraktstid: 25,0 år
Hyresvärde: 70,3 mkr
Uthyrningsbar area: 16 398 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q2 2024

Rättscentrum, Rättsvårdande myndighet
Kristianstad

Hyresgäst:
Verksamhet: Offentlig verksamhet
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 57,0 mkr
Uthyrningsbar area: 19 438 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q2 2024

Syn- och hörselklinik
Linköping

Hyresgäst: Region Östergötland
Verksamhet: Forskning
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 16,5 mkr
Uthyrningsbar area: 6 606 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q4 2024

Anstalten Viskan
Ånge

Hyresgäst: Kriminalvården
Verksamhet: Anstalt
Genomsnittlig kontraktstid: 20,0 år
Hyresvärde: 62,2 mkr
Uthyrningsbar area: 14 272 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q1 2025

Tågdepå 2 Falköping
Falköping

Hyresgäst: Västtrafik
Verksamhet: Tågdepå
Genomsnittlig kontraktstid: 25,0 år
Hyresvärde: 26,6 mkr
Uthyrningsbar area: 5 362 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q1 2025

Projekt där projekteringsavtal ingåtts

Rättsvårdande myndighet
Strömstad

Hyresgäst: Offentlig verksamhet
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 10,2 mkr
Uthyrningsbar area: 4 200 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q1 2026

Rättsvårdande myndighet
Ystad

Hyresgäst: Offentlig verksamhet
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 21,8 mkr
Uthyrningsbar area: 9 700 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q3 2026

Rättsvårdande myndighet
Täby

Hyresgäst: Offentlig verksamhet
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 13,4 mkr
Uthyrningsbar area: 7 500 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q1 2027