Utveckling av Inteas befintligt fastighetsbestånd sker kontinuerligt tillsammans med våra hyresgäster, vi ser detta som ett viktigt komplement till att växa genom förvärv. Inteas projektorganisation består av 9 medarbetare baserade både centralt och ute i landet.

Projekt där hyresavtal ingåtts

Jälla Rättspsyk
Uppsala

Hyresgäst: Region Uppsala
Verksamhet:
Rättspsykiatrisk klinik
Genomsnittlig kontraktstid: 20,0 år
Hyresvärde: 19,3 mkr
Uthyrningsbar area: 4 139 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q3 2023

Läs mer..
Byggnad 66 (Skatteverket mfl)
Östersund

Hyresgäst: Skatteverket mfl.
Verksamhet: Kontor
Genomsnittlig kontraktstid: 6,0 år
Hyresvärde: 13,9 mkr
Uthyrningsbar area: 6 750 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q3 2023

Läs mer..
Samhällsgemensam ledningscentral
Örebro

Hyresgäst: Samhällsgemensam ledningscentral
Verksamhet:
Polis, räddningstjänst mm
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 32,2 mkr
Uthyrningsbar area: 12 262 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q4 2023

Läs mer..
Anstalten Viskan
Ånge

Hyresgäst: Kriminalvården
Verksamhet: Anstalt
Genomsnittlig kontraktstid: 20,0 år
Hyresvärde: 28,7 mkr
Uthyrningsbar area: 14 272 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q4 2023

Läs mer..
Rättscentrum, Häkte
Kristianstad

Hyresgäst: Kriminalvården
Verksamhet: Häkte
Genomsnittlig kontraktstid: 25,0 år
Hyresvärde: 64,6 mkr
Uthyrningsbar area: 16 398 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q2 2024

Läs mer..
Rättscentrum, Polishus
Kristianstad

Hyresgäst: Polis och Åklagarmyndigheten
Verksamhet: Polishus
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 51,9 mkr
Uthyrningsbar area: 19 395 kvm
Status: Produktion
Färdigställande: Q3 2024

Läs mer..
Syn- och hörselklinik
Linköping

Hyresgäst: Region Östergötland
Verksamhet: Forskning
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 15,4 mkr
Uthyrningsbar area: 6 606 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q4 2024

Läs mer..
Tågdepå 2 Falköping
Falköping

Hyresgäst: Västtrafik
Verksamhet: Tågdepå
Genomsnittlig kontraktstid: 25,0 år
Hyresvärde: 19,7 mkr
Uthyrningsbar area: 3 500 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q1 2025

Läs mer..

Projekt där projekteringsavtal ingåtts

Polishuset Strömstad
Strömstad

Hyresgäst: Polismyndigheten
Verksamhet: Polishus
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 7,9 mkr
Uthyrningsbar area: 3 700 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q1 2025

Läs mer..
Polishuset Ystad
Ystad

Hyresgäst: Polismyndigheten
Verksamhet: Polishus
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 21,8 mkr
Uthyrningsbar area: 9 713 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q2 2025

Läs mer..
Polishuset Arninge
Täby

Hyresgäst: Polismyndigheten
Verksamhet:
Polishus
Genomsnittlig kontraktstid: 15,0 år
Hyresvärde: 13,4 mkr
Uthyrningsbar area: 7 500 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q1 2026

Läs mer..
Sahlgrenska Life
Göteborg

Hyresgäst:
Verksamhet:
Högspecialiserad vård, utbildning mm
Genomsnittlig kontraktstid: 20,0 år
Hyresvärde: 177,2 mkr
Uthyrningsbar area: 49 880 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q1 2027

Läs mer..
Nya Högskolan Kristianstad
Kristianstad

Hyresgäst: Högskolan i Kristianstad
Verksamhet:
Utbildningslokaler
Genomsnittlig kontraktstid: 20,0 år
Hyresvärde: 67,8 mkr
Uthyrningsbar area: 30 000 kvm
Status: Projektering
Färdigställande: Q3 2028

Läs mer..