Charlotta Wallman Hörlin
Charlotta Wallman Hörlin
Vd

Mobil 0733-24 50 25
fornamn.efternamn@intea.se

Magnus Ekström
Magnus Ekström
CFO

Mobil 0705-49 86 02
fornamn.efternamn@intea.se

Peter Jacobsson
Peter Jacobsson
Chef affärsutveckling och projekt

Mobil 0733-75 56 10
fornamn.efternamn@intea.se

Johan Elwing
Johan Elwing
Vd Intea Linköping

Mobil 0703-47 47 37
fornamn@garnisonsfastigheter.se

Jerker Häggström
Jerker Häggström
Vd Intea Östersund

Mobil 0701-32 19 00
fornamn.efternamn@intea.se

Robert Andersson
Robert Andersson
Vd Intea Vänersborg

Mobil 0521-652 14
fornamn@vanerparken.se

Björn Wemmenborn
Björn Wemmenborn
Vd Intea Skåne

Mobil 0730 60 11 71
fornamn.efternamn@intea.se

Johanna Tideman
Johanna Tideman
Vd Intea Halmstad

Mobil 0733-75 56 11
fornamn.efternamn@intea.se

Mikael Drozdjibob
Mikael Drozdjibob
Platschef Storstockholm

Mobil 0708-12 58 28
fornamn.efternamn@intea.se