Inteas förvaltningsstrategi bygger på decentraliserade och lokala förvaltningsorganisationer med egna medarbetare.

Lokal närvaro i egen regi
En viktig del av Inteas strategi är de lokala förvaltningsorganisationerna med egna anställd personal och ett stort mått av självstyre. Vi ser många fördelar som exempelvis ett större engagemang och kvalitetsmedvetenhet, snabbare beslutsvägar och en närmre relation med hyresgästerna. Ytterligare effekter av att ha egen personal på plats i våra fastigheter är att man på ett tidigt stadie kan identifiera nya utvecklingsbehov i fastigheterna men även bättre ta vara på förvärvs- och projektutvecklingsmöjligheter. Den centrala förvaltningsorganisationen kompletterar och stöttar de lokala enheterna med bland annat samordning av projekt- och hållbarhetskompentens.


Detta möjliggör ett mer strukturerat och effektivt förvaltnings-, projekt- och hållbarhetsarbete och underlättar för en större kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan de lokala organisationerna. Under det senaste året har Intea inlett etableringen av nya förvaltnings- och projektorganisationer i både Halmstad och Kristianstad.

Sammanlagt arbetar 27 personer i de lokala organisationerna Halmstad, Linköping, Kalmar, Skåne, Vänersborg och Östersund.

Halmstad

Intea har varit verksamma i Halmstad sedan 2016. Beståndet uppgår till elva fastigheter, med en uthyrningsbar area om 73 600 kvm och cirka 20 000 kvm byggrätter. Intea är ägare och förvaltare av samtliga fastigheter på högskoleområdet i Halmstad, med Halmstad Högskola som största hyresgäst. Högskolan är av central betydelse för kommunens och regionens utveckling som kunskapsnod och tillväxtmotor.

www.halmstadcampus.se

Kalmar

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges största universitet, med 33 000 registrerade studenter och 150 utbildningsprogram fördelat på Kalmar och Växjö. Under 2020 färdigställdes etapp två av Linnéuniversitetets lokaler på Universitetskajen. Första etappen i projektet färdigställdes hösten 2018. Byggnaden, om 29 100 kvm, har miljöcertifierats enligt LEED Gold.

www.universitetskajen.se

Linköping

Garnisonen i Linköping är en stadsdel som byggts upp runt de två regementen som fanns på området under hundra år. Området består av cirka 86 200 kvm uthyrningsbar yta, där de största hyresgästerna är Polismyndigheten med Nationellt forensiskt center, Rättsmedicinalverket och Domstolsverket. På området finns även kontor, privata läkarmottagningar, restauranger och ett hotell.

www.garnisonsfastigheter.se

Skåne (Eslöv, Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö)

Intea har en växande fastighetsportfölj i Skåne och har inlett etablering av en ny lokal projekt- och förvaltningsorganisation i denna region. Bolagets senaste förvärv inkluderar bland annat Malmö universitets portalbyggnad Niagara, Campus Kristianstad samt polishuset och häktet i Helsingborg.

www.niagara.intea.se
www.nasby.intea.se

Vänersborg

Vänerparken är en stadsdel med stora grönområden centralt belägen
alldeles intill Vänern. På området, som omfattar 38 100 kvm i uthyrningsbar yta, arbetar närmare 800 personer. Cirka 40 hyresgäster hyr på området, där de största hyresgästerna är Vänersborgs Kommun och Västra Götalandsregionen. På området finns dessutom äventyrsbad, marina och restaurang. Vänerparken förvaltar även Vänerskolan, med en uthyrningsbar yta om 5 800 kvm.

www.vanerparken.se

Östersund

Campus Östersund är en historisk plats centralt belägen i Östersund, med militärbyggnader från slutet av 1800-talet. Den uthyrningsbara ytan på Campus uppgår till närmare 52 000 kvm och är en arbetsplats för 1 400 personer. Fler än 80 hyresgäster sitter på området, där den största är Mittuniversitetet. Utöver Campusområdet äger Intea även fastigheter i centrala Östersund, bland annat Tingsrätten. Den uthyrningsbara ytan, utöver Campusområdet, uppgår till 18 700 kvm.

www.a4campus.se