Inteas förvaltningsstrategi bygger på decentraliserade och lokala förvaltningsorganisationer med egna medarbetare.

Lokal närvaro i egen regi
En viktig del av Inteas strategi är de lokala förvaltningsorganisationerna med egen anställd personal och ett stort mått av självstyre. Vi ser många fördelar med en lokal förvaltning såsom större engagemang, kvalitetsmedvetenhet, snabbare beslutsvägar och möjligheten till en nära relation med hyresgästerna. Ytterligare en fördel med att finnas på plats med egen personal i Inteas fastigheter är att våra hyresgästers utvecklingsbehov redan på ett tidigt stadie kan identifieras. Likaså ger närheten till hyresgästen möjligheter att tillvarata förvärvs- och projektutvecklingsmöjligheter. Den centrala förvaltningsorganisationen kompletterar och stöttar Inteas lokala enheter med bland annat samordning av förvaltning samt projekt- och hållbarhetskompetens. Den centrala funktionen bidrar till ett mer strukturerat och effektivt förvaltnings-, projekt- och hållbarhetsarbete och underlättar kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan Inteas lokala organisationer. Intea finns representerat med egna lokala organisationer i Halmstad, Kalmar, Linköping, Skåne, Storstockholm, Vänersborg och Östersund. Sammanlagt arbetar 33 personer i Inteas förvaltningsorganisation.

Halmstad

Högre utbildning

Antal objekt: 11
Uthyrningsbar area: 73,4 tkvm
Antal anställda: 5

www.halmstadcampus.se

Kalmar

Högre utbildning

Antal objekt: 1
Uthyrningsbar area: 29,3 tkvm
Antal anställda: 2

www.universitetskajen.se

Linköping

Rättsväsende

Antal objekt: 27
Uthyrningsbar area: 87,7 tkvm
Antal anställda: 7

www.garnisonsfastigheter.se

Skåne

Rättsväsende/Högre utbildning/Sjukvård

Antal objekt: 5
Uthyrningsbar area: 127,5 tkvm
Antal anställda: 5

www.niagara.intea.se
www.nasby.intea.se

Storstockholm

Rättsväsende

Antal objekt: 3
Uthyrningsbar area: 23,1 tkvm
Antal anställda: 3

Vänersborg/Skövde

Rättsväsende/Högre utbildning/Sjukvård/Övriga offentliga

Antal objekt: 21
Uthyrningsbar area: 75,5 tkvm
Antal anställda: 5

www.vanerparken.se

Östersund

Rättsväsende/Högre utbildning/Övriga offentliga

Antal objekt: 33
Uthyrningsbar area: 77,2 tkvm
Antal anställda: 7

www.a4campus.se