“Närheten till hyresgästerna skapar många positiva effekter i form av både kundnöjdhet, kvalitet och fortsatt förädling av beståndet.”

Hyresgästrelationer
Fastighetsförvaltning är navet i ett fastighetsbolag och handlar kort och gott om att ta hand om sina hyresgäster och fastigheter. Vi bedriver vår fastighetsförvaltning med en grundtanke om att närhet och personliga relationer ger hög kvalitet och eftersträvar därför att i så stor utsträckning som möjligt ha egen förvaltnings- och driftspersonal. Genom nära och direkta dialoger med våra hyresgäster förstår vi deras behov och önskemål och kan snabbt fånga upp önskade åtgärder i våra lokaler. Närheten till hyresgästerna skapar flera positiva effekter i form av bland annat ökad kundnöjdhet, högre kvalitet och fortsatt förädling av beståndet. Ambitionen är att alltid ha egen förvaltning på de platser där hyresgästernas behov eller förvaltade ytor motsvarar det.


Vi har all kunskap i organisationerna och är därmed specialister på våra egna fastigheter vilket ger en stor fördel ur drift- och underhållsperspektiv. Utöver lokal personal har Intea även en central förvaltningsorganisation som kan vara med och stötta samt avlasta där det behövs.

Gemensamt för vår förvaltning är att vi utgår ifrån en hållbarhetspolicy där våra insatser ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ser långsiktigt på vårt innehav och arbetar därför på samma sätt i vår förvaltning. Kvalitet och hållbarhet är ledord såväl centralt som lokalt.

Garnisonsfastigheter, Linköping

Garnisonen i Linköping är en stadsdel som byggts upp runt de två regementen som fanns på området under hundra år. På området, som består av cirka 86 000 kvm uthyrningsbar yta, arbetar över 2 000 personer. De största hyresgästerna är Polismyndigheten med Nationellt forensiskt center, Rättsmedicinalverket och Domstolsverket. På området finns även kontor, privata läkarmottagningar, restauranger och ett hotell.

www.garnisonsfastigheter.se

Halmstad

Intea har varit verksamma i Halmstad sedan 2016. Beståndet uppgår till nio fastigheter, med en sammanlagd yta om 78 100 kvm och cirka 20 000 kvm byggrätter. Intea är ägare och förvaltare av samtliga fastigheter på högskoleområdet i Halmstad, med Halmstad Högskola som största hyresgäst. Högskolan är av central betydelse för kommunens och regionens utveckling som kunskapsnod och tillväxtmotor.

www.halmstadcampus.se

Östersund

Campus Östersund är en historisk plats centralt belägen i Östersund, med militärbyggnader från slutet av 1800-talet. Den uthyrningsbara ytan på Campus uppgår till närmare 52 000 kvm och är en arbetsplats för 1 400 personer. Fler än 80 hyresgäster sitter på området, där den största är Mittuniversitetet. Utöver Campusområdet äger Intea även fastigheter i centrala Östersund, bland annat Tingsrätten. Den uthyrningsbara ytan, utöver Campusområdet, uppgår till 18 600 kvm.

www.a4campus.se

Vänerparken, Vänersborg

Vänerparken är en stadsdel med stora grönområden centralt belägen
alldeles intill Vänern. På området, som omfattar 39 400 kvm i uthyrningsbar yta, arbetar närmare 800 personer. Cirka 40 hyresgäster hyr på området, där de största hyresgästerna är Vänersborgs Kommun och Västra Götalandsregionen. På området finns dessutom äventyrsbad, marina och restaurang. Vänerparken förvaltar även Vänerskolan, med en uthyrningsbar yta om 5 800 kvm.

www.vanerparken.se

Universitetskajen, Kalmar

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges största universitet, med 33 000 registrerade studenter och 150 utbildningsprogram fördelat på Kalmar och Växjö. Under 2020 färdigställdes etapp två av Linnéuniversitetets lokaler på Universitetskajen. Första etappen i projektet färdigställdes hösten 2018. Byggnaden, om 37 800 kvm, har miljöcertifierats enligt LEED Gold.

www.universitetskajen.se