Ägare A-aktier B-aktier D-aktier Kapital % Röster %
Antea AB 6 390 000 12 906 000 10,58% 32,02%
Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse 16 703 748 12 049 902 15,77% 11,99%
Saab Pensionsstiftelse 16 114 761 5 450 481 11,83% 8,99%
Volvo Pensionsstiftelse 13 927 239 4 942 341 10,35% 7,87%
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag 13 428 972 4 542 057 9,86% 7,49%
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 8 351 874 6 024 951 7,89% 5,99%
Östersjöstiftelsen 10 206 009 3 451 977 7,49% 5,69%
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 9 400 266 3 179 457 6,90% 5,25%
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 8 057 367 2 725 254 5,91% 4,50%
Åke Wibergs Stiftelse 2 823 822 3 106 611 3,25% 2,47%
Övriga ägare 13 517 721 5 023 503 10,18% 7,74%
Summa 6 390 000 125 437 779 50 496 534 100,00% 100,00%