Ägare A-aktier B-aktier D-aktier Kapital % Röster %
SHB Pensionsstiftelse 0 1 855 972 1 338 878 15,8% 12,0%
Saab Pensionsstiftelse 0 1 790 529 605 609 11,8% 9,0%
Antea AB 710 000 1 434 000 0 10,6% 32,0%
Volvo Pensionsstiftelse 0 1 547 471 549 149 10,3% 7,9%
LRF 0 1 492 108 504 673 9,9% 7,5%
SHB Pensionskassa 0 927 986 669 439 7,9% 6,0%
Östersjöstiftelsen 0 1 134 001 383 553 7,5% 5,7%
PRI Pensionsgaranti 0 1 044 474 353 273 6,9% 5,2%
Riksbankens Jubileumsfond 0 895 263 302 806 5,9% 4,5%
Åke Wibergs Stiftelse 0 313 758 345 179 3,3% 2,5%
Gålöstiftelsen 0 298 420 100 936 2,0% 1,5%
SHB Personalstiftelse 0 173 997 125 520 1,5% 1,1%
Stora Enso Pensionsstiftelse 0 149 208 50 469 1,0% 0,7%
Synskadades Stiftelse 0 149 208 50 469 1,0% 0,7%
Ljungbergsfonden 0 149 208 50 469 1,0% 0,7%
Crafoordska stiftelsen 0 95 078 104 599 1,0% 0,7%
Kamprads Stiftelse 0 149 208 50 469 1,0% 0,7%
Kempe Carlgrenska 0 74 602 25 236 0,5% 0,4%
Inhoc AB 0 95 040 0 0,5% 0,4%
Henrik Lindekrantz 0 84 000 0 0,4% 0,3%
Christian Haglund 0 84 000 0 0,4% 0,3%
Summa 710 000 13 937 531 5 610 726 100,0% 100,0%