Aktieägare den 30 juni 2022
Aktieägare Serie A Serie B Serie D Kapital, % Röster, %
Henrik Lindekrantz privat och genom bolag 3 195 000 7 941 488 5,4 15,1
Christian Haglund privat och genom bolag 3 195 000 7 941 488 5,4 15,1
Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse 19 462 802 13 405 742 15,9 12,5
Saab Pensionsstiftelse 18 184 051 6 467 361 11,9 9,3
Volvo Pensionsstiftelse 15 737 869 5 832 111 10,5 8,2
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag 15 153 382 5 389 457 10,0 7,8
Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening 9 731 402 6 702 871 8,0 6,2
Östersjöstiftelsen 11 516 559 4 096 001 7,6 5,9
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 10 607 352 3 772 637 7,0 5,5
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 9 092 013 3 233 694 6,0 4,7
10 största ägare 6 390 000 125 368 406 48 899 874 87,7 90,3
Övriga aktieägare 16 475 530 9 172 416 12,3 9,7
Totalt 6 390 000 141 843 936 58 072 290 100,0 100,0