Aktieägare den 31 mars 2024
Aktieägare Serie A Serie B Serie D Kapital, % Röster, %
Henrik Lindekrantz privat och genom bolag 3 195 000 4 982 610 4,0 14,0
Christian Haglund privat och genom bolag 3 195 000 4 982 610 4,0 14,0
Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse 20 386 920 13 405 742 16,4 12,8
Saab Pensionsstiftelse 19 177 840 6 467 361 12,4 9,7
Volvo Pensionsstiftelse 16 485 124 5 832 111 10,8 8,5
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag 15 997 108 5 389 457 10,4 8,1
Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening 10 193 462 6 702 871 8,2 6,4
Östersjöstiftelsen 11 765 006 4 096 001 7,7 6,0
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 11 359 450 3 772 637 7,3 5,7
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 9 598 248 3 233 694 6,2 4,9
10 största ägare 6 390 000 124 928 378 48 899 874 87,4 90,1
Övriga aktieägare 16 915 558 9 172 416 12,6 9,9
Totalt 6 390 000 141 843 936 58 072 290 100,0 100,0