Ägare Andel
Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse 15,2%
Intea AB 14,3%
Saab Pensionsstiftelse 11,4%
Volvo Pensionsstiftelse 10,0%
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag 9,5%
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 7,6%
Östersjöstiftelsen 7,2%
PRI Pensionsgaranti 6,7%
Riksbankens Jubileumsfond 5,7%
Åke Wibergs Stiftelse 3,1%
Gålöstiftelsen 1,9%
Svenska Handelsbankens Personalstiftelse 1,4%
Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensionsstiftelse 1,0%
Synskadades Stiftelse 1,0%
Ljungbergsfonden 1,0%
Crafoordska Stiftelsen 1,0%
Kamprads Stiftelse 1,0%
Inhoc AB 0,7%
Kempe-Carlgrenska Fonden 0,5%
Totalt 100,0%