Aktieägare den 31 mars 2022
AktieägareSerie ASerie BSerie DKapital, %Röster, %
Henrik Lindekrantz privat och genom bolag3 195 0007 941 4885,916,2
Christian Haglund privat och genom bolag3 195 0007 941 4885,916,2
Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse17 604 71512 049 90215,712,1
Saab Pensionsstiftelse16 790 4865 450 48111,89,0
Volvo Pensionsstiftelse14 518 4994 942 34110,37,9
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag13 992 0774 542 0579,87,5
Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening8 802 3586 024 9517,96,0
Östersjöstiftelsen10 633 9683 451 9777,55,7
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt9 794 4393 179 4576,95,3
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond8 395 2302 725 2545,94,5
10 största ägare6 390 000116 414 74842 366 42087,690,4
Övriga aktieägare15 047 1288 130 11412,49,6
Totalt6 390 000131 461 87650 496 534100,0100,0