Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.

MTN-program

Rambelopp8,0 miljarder SEK
EmissionsinstitutNordea, Danske Bank, Handelsbanken
AgentNordic Trustee
BörsNASDAQ Stockholm
ValutorSEK, EUR
Möjliga räntekonstruktionerRörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta
Lägsta denominering100 000 EUR eller motsvarande i SEK
Finansiellt åtagandeSkyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 %
ÄgarklausulRätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 %
ProspektGrundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 211007

Utestående obligationer

LånISINNominellt belopp, krStartFörfallRäntaSlutgiltiga villkor
101SE00101334701 200 000 0002017-07-052022-07-05Stibor 3 mån + 1,60 %Slutliga villkor MTN 101
104SE0013359809500 000 0002020-09-012023-09-01Stibor 3 mån + 1,22 %Slutliga villkor MTN 104
104SE0013359809600 000 0002020-09-012023-09-01Stibor 3 mån + 1,22 %Slutliga villkor 104 MTN tr2
104SE0013359809250 000 0002020-09-012023-09-01Stibor 3 mån + 1,22 %Slutliga villkor 104 MTN tr3
105SE0013359817750 000 0002020-09-012025-09-01Stibor 3 mån + 1,55 %Slutliga villkor MTN 105
105SE0013359817250 000 0002020-09-012025-09-01Stibor 3 mån + 1,55 %Slutliga villkor 105 MTN tr2
105SE0013359817250 000 0002020-09-012025-09-01Stibor 3 mån + 1,55 %Slutliga villkor 105 MTN tr3
106SE0013360112600 000 0002021-03-122026-03-12Stibor 3 mån + 0,95 %Slutliga villkor MTN 106
107SE0014783254600 000 0002021-10-192026-10-19Stibor 3 mån + 0,98 %Slutliga villkor MTN 107
108SE0013360625300 000 0002022-02-072024-02-07Stibor 3 mån + 0,67 %Slutliga villkor MTN 108

Företagscertifikat

Rambelopp3,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut  Handelsbanken, Danske Bank, Nordea
Agent (IPA)Handelsbanken
ValutorSEK, EUR
Lägsta denominering1 000 000 SEK eller 100 000 EUR
Finansiellt åtagande                                    Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat