Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.

MTN-program

Rambelopp 8,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank
Agent Nordic Trustee
Börs NASDAQ Stockholm
Valutor SEK, EUR
Möjliga räntekonstruktioner Rörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta
Lägsta denominering 100 000 EUR eller motsvarande i SEK
Finansiellt åtagande Skyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 %
Ägarklausul Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 %
Prospekt Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 211007
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 221026
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 231120

Utestående obligationer

Lån ISIN Nominellt belopp, kr Start Förfall Ränta Slutgiltiga villkor
105 SE0013359817 750 000 000 2020-09-01 2025-09-01 Stibor 3 mån + 1,55 % Slutliga villkor MTN 105
105 SE0013359817 250 000 000 2020-09-01 2025-09-01 Stibor 3 mån + 1,55 % Slutliga villkor 105 MTN tr2
105 SE0013359817 250 000 000 2020-09-01 2025-09-01 Stibor 3 mån + 1,55 % Slutliga villkor 105 MTN tr3
106 SE0013360112 600 000 000 2021-03-12 2026-03-12 Stibor 3 mån + 0,95 % Slutliga villkor MTN 106
107 SE0014783254 600 000 000 2021-10-19 2026-10-19 Stibor 3 mån + 0,98 % Slutliga villkor MTN 107
109 SE0017071657 300 000 000 2023-03-03 2025-03-03 Stibor 3 mån + 2,10 % Slutliga villkor MTN 109
109 SE0017071657 600 000 000 2023-03-03 2025-03-03 Stibor 3 mån + 2,10 % Slutliga villkor MTN 109 tr2
110 SE0013361342 600 000 000 2024-02-01 2027-02-01 Stibor 3 mån + 1,78 % Slutliga villkor MTN 110
110 SE0013361342 200 000 000 2024-02-01 2027-02-01 Stibor 3 mån + 1,78 % Slutliga villkor MTN 110 tap 2
111 SE0013884632 300 000 000 2024-03-25 2026-03-25 Stibor 3 mån + 1,25 % Slutliga villkor MTN 111
112 SE0013106176 500 000 000 2024-06-11 2029-06-11 Stibor 3 mån + 1,45 % Slutliga villkor MTN 112

Företagscertifikat

Rambelopp 5,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut   Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Swedbank
Agent (IPA) Handelsbanken
Valutor SEK, EUR
Lägsta denominering 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR
Finansiellt åtagande                                     Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat

Grönt finansieringsramverk

Juni 2023 Grönt finansieringsramverk Ladda ner dokument
Juni 2023 Cicero – Green Financing Second Opinion Ladda ner dokument