Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.

MTN-program

Rambelopp 8,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank
Agent Nordic Trustee
Börs NASDAQ Stockholm
Valutor SEK, EUR
Möjliga räntekonstruktioner Rörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta
Lägsta denominering 100 000 EUR eller motsvarande i SEK
Finansiellt åtagande Skyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 %
Ägarklausul Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 %
Prospekt Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 211007
Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 221026

Utestående obligationer

Lån ISIN Nominellt belopp, kr Start Förfall Ränta Slutgiltiga villkor
104 SE0013359809 500 000 000 2020-09-01 2023-09-01 Stibor 3 mån + 1,22 % Slutliga villkor MTN 104
104 SE0013359809 600 000 000 2020-09-01 2023-09-01 Stibor 3 mån + 1,22 % Slutliga villkor 104 MTN tr2
104 SE0013359809 250 000 000 2020-09-01 2023-09-01 Stibor 3 mån + 1,22 % Slutliga villkor 104 MTN tr3
105 SE0013359817 750 000 000 2020-09-01 2025-09-01 Stibor 3 mån + 1,55 % Slutliga villkor MTN 105
105 SE0013359817 250 000 000 2020-09-01 2025-09-01 Stibor 3 mån + 1,55 % Slutliga villkor 105 MTN tr2
105 SE0013359817 250 000 000 2020-09-01 2025-09-01 Stibor 3 mån + 1,55 % Slutliga villkor 105 MTN tr3
106 SE0013360112 600 000 000 2021-03-12 2026-03-12 Stibor 3 mån + 0,95 % Slutliga villkor MTN 106
107 SE0014783254 600 000 000 2021-10-19 2026-10-19 Stibor 3 mån + 0,98 % Slutliga villkor MTN 107
108 SE0013360625 300 000 000 2022-02-07 2024-02-07 Stibor 3 mån + 0,67 % Slutliga villkor MTN 108
109 SE0017071657 300 000 000 2023-03-03 2025-03-03 Stibor 3 mån + 2,10 % Slutliga villkor MTN 109
109 SE0017071657 600 000 000 2023-03-03 2025-03-03 Stibor 3 mån + 2,10 % Slutliga villkor MTN 109 tr2

Företagscertifikat

Rambelopp 3,0 miljarder SEK
Emissionsinstitut   Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Swedbank
Agent (IPA) Handelsbanken
Valutor SEK, EUR
Lägsta denominering 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR
Finansiellt åtagande                                     Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat

Grönt finansieringsramverk

Juni 2023 Grönt finansieringsramverk Ladda ner dokument
Juni 2023 Cicero – Green Financing Second Opinion Ladda ner dokument