Intea äger och förvaltar ett objekt i Jälla, utanför Uppsala. Fastigheten kommer ha en uthyrningsbar area uppgående till cirka 4 100 kvm och ska uppföras med målsättningen att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Felanmälan

Icke akuta ärenden

Akuta ärenden

Kontakt

Besöksadress

Jour

E-post