I Kalmar är Intea ägare till delar av Linnéuniversitetets lokaler på Universitetskajen. Byggnaden är miljöcertifierad i enlighet med LEED Gold och har en uthyrningsbar area uppgående till 29 300 kvm.

Kamerabevakning

Parkerings- och cykelgarage är kamerabevakade.

Ansvariga för bevakningen är de två fastighetsägarna, Intea Eldaren AB och Kalmar Eldaren AB.

Vi lagrar material i tre(3) dagar. Därefter raderas materialet automatiskt.

Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott samt för att skapa trygghet.

Endast vid brott kommer materialet att överlämnas till tredje part (polis, åklagare).

Ingen ljudupptagning i denna kamerabevakning.

Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer för kamerabevakning.

Kontakt

Intea Eldaren AB

C/O Intea Fastigheter AB

Lästmakargatan 20

111 44 Stockholm

Jonas Rimsberg 072 217 90 60 / jr@intea.se

Kamerabevakning

Parkerings- och cykelgarage är kamerabevakade.

Ansvariga för bevakningen är de två fastighetsägarna, Intea Eldaren AB och Kalmar Eldaren AB.

Vi lagrar material i tre(3) dagar. Därefter raderas materialet automatiskt.

Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott samt för att skapa trygghet.

Endast vid brott kommer materialet att överlämnas till tredje part (polis, åklagare).

Ingen ljudupptagning i denna kamerabevakning.

Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer för kamerabevakning.

Kontakt

Intea Eldaren AB

C/O Intea Fastigheter AB

Lästmakargatan 20

111 44 Stockholm

Jonas Rimsberg 072 217 90 60 / jr@intea.se

Felanmälan

Icke akuta ärenden

För att felanmäla något som inte är akut ber vi er att fylla i formuläret nedan. Vi återkopplar så snart vi kan och uppdaterar löpande via mejl/sms under ärendets gång. Ju mer information vi får desto snabbare kan vi hjälpa till.

Icke akuta ärenden kan till exempel vara ett trasigt lås på en innerdörr, belysning som inte fungerar, eller ett dörrhandtag som sitter löst.

Akuta ärenden

För att felanmäla ett akut ärende under dagtid ber vi att ni ringer direkt till Jonas Rimsberg på
0722 17 90 60 eller Roger Wahlman på 0702 87 45 76. Felanmälan eller jour övrig tid görs via
070-249 57 02.

Akuta ärenden kan till exempel vara en vattenläcka, elavbrott eller brister som kan leda till personskada.

Kontakt

Besöksadress

Intea Eldaren AB, Universitetsplatsen 1

392 31 KALMAR

Jour

070-249 57 02

E-post

info@universitetskajen.se