Håkan Sandberg
Håkan SandbergOrdförande
Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Andra uppdrag:
Handelsbanken AB, olika styrelser inom Handelsbankenkoncernen (styrelseledamot). Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB, Trust Anchor group AB och Scandinavian resort i Sälen AB.

Mattias Grahn
Mattias GrahnStyrelseledamot
Saab Pensionsstiftelse

Andra uppdrag:
Head of Saab Pension Fund, styrelseledamot i Svenska Pensionsstiftelsers Förening och Fastighets AB Järfälla Veddesta.

Caesar Åfors
Caesar ÅforsStyrelseledamot
Oberoende

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Länsförsäkringar Södermanland och Länsförsäkringar AB, samt styrelseledamot i Lansa AB, CRK Forest Management AB och Catena Fastigheter AB (publ).

Magnus Jarlén
Magnus JarlénStyrelseledamot
Volvo Pensionsstiftelse

Andra uppdrag:
Senior Advisor och styrelseledamot Vacse AB

Kristina Alvendal
Kristina AlvendalStyrelseledamot
Oberoende

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Svefa Holding AB, Danske Hypotek AB, AF Gruppen ASA, Belatchew Arkitekter AB och Aktiebolaget Salktennis.

Henrik Lindekrantz
Henrik LindekrantzStyrelseledamot
Andra uppdrag:
VD Intea Fastigheter AB (publ)