Caesar Åfors
Caesar ÅforsOrdförande
Oberoende

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Länsförsäkringar Södermanland och Länsförsäkringar AB, samt styrelseledamot i Lansa AB, CRK Forest Management AB och Catena Fastigheter AB (publ).

Håkan Sandberg
Håkan SandbergStyrelseledamot
Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Andra uppdrag:
Handelsbanken AB, olika styrelser inom Handelsbankenkoncernen (styrelseledamot). Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB, Trust Anchor group AB och Scandinavian resort i Sälen AB.

Mattias Grahn
Mattias GrahnStyrelseledamot
Saab Pensionsstiftelse

Andra uppdrag:
Head of Saab Pension Fund, styrelseledamot i Svenska Pensionsstiftelsers Förening och Fastighets AB Järfälla Veddesta.

Kristina Alvendal
Kristina AlvendalStyrelseledamot
Oberoende

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Svefa Holding AB, Danske Hypotek AB, AF Gruppen ASA, Belatchew Arkitekter AB och Aktiebolaget Salktennis.

Håkan Hellaeus
Håkan HellaeusStyrelseledamot
Andra Uppdrag:
VD Volvo Pensionsstiftelse, Styrelseledamot Nordika II Fastigheter AB, Nordika III Fastigheter AB, AW Elteam AB, AW ME AB.
Pernilla Ramslöv
Pernilla RamslövStyrelseledamot
Oberoende

Andra uppdrag:
Grundare och VD för NOX Consulting AB.

Christian Haglund
Christian HaglundStyrelseledamot
Grundare Intea Fastigheter AB (publ)