Caesar Åfors
Caesar ÅforsOrdförande
Född 1959. Styrelseordförande sedan 2021. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Jägmästarexamen med merkantil inriktning och mäklarutbildning.

Övrig erfarenhet: Caesar har över trettio års erfarenhet från fastighetsbranschen och har haft uppdrag som transaktionschef, finanschef, IR-chef, CFO och vice verkställande direktör för Klövern AB (publ). Därtill har Caesar innehaft konsultuppdrag för Diös AB (publ), Catena AB, Torslanda Property Investment AB (publ) och Link Prop Investment AB (publ). Sedan 1987 äger och driver Caesar också skogsfastigheten Virå Bruk.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Länsförsäkringar AB (publ), Länsförsäkringar Södermanland och CDJ Bostäder AB. Styrelseledamot i Virå Bruk AB, Catena AB, Virå Bruks upplevelser AB, Virå Bruks Handel AB, Lansa Fastigheter AB och CRK Forest Management AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Håkan Sandberg
Håkan SandbergStyrelseledamot
Född 1948. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Högre företagsekonomisk kurs vid Stockholms universitet och Linköpings universitet samt interna kurser i Handelsbanken.

Övrig erfarenhet: Håkan har tidigare erfarenhet från uppdrag som styrelseordförande i Stadshypotek Bank AB och som styrelseledamot i olika styrelser inom Handelsbankenkoncernen. Därtill har Håkan varit vice verkställande direktör för Svenska Handelsbanken AB, ledamot i Centrala Bankledningen, Svenska Handelsbanken AB och dessförinnan varit verksam som regionbankchef i regionbanken Södra Norrland, Svenska Handelsbanken AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB och Scandinavian Resort i Sälen AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mattias Grahn
Mattias GrahnStyrelseledamot
Född 1969. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Gymnasial ekonomiutbildning och styrelseutbildning.

Övrig erfarenhet: Mattias har lång erfarenhet från treasuryverksamhet och kapitalförvaltning. Därtill innehar Mattias rollen som chef för Saabs Pensionsfond.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fastighets AB Järfälla Veddesta 2:81, Järfälla-Veddesta Mark I AB, Järfälla-Veddesta Utveckling AB och Järfälla-Veddesta Mark II AB. Styrelseledamot i Järfälla-Veddesta Holdings Aktiebolag, Svenska Pensionsstiftelsers Förening och Saab North America, Inc. DB Pension Plan.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Kristina Alvendal
Kristina AlvendalStyrelseledamot
Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Jur.kand. från Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet: Kristina har tidigare erfarenhet från uppdrag som borgarråd och ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad, därtill politiska uppdrag på lokal, nationell och europeisk nivå samt verkställande direktör för Airport City Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Kristina Alvendal AB med fokus på strategisk fastighetsutveckling. Styrelseledamot i Svefa Aktiebolag, Svefa Holding AB, Belatchew Arkitekter AB, Danske Hypotek AB (publ), Bricknova AB, Svefa Partners AB, AF Gruppen ASA och Aktiebolaget Salktennis AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Håkan Hellaeus
Håkan HellaeusStyrelseledamot
Född 1983. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Ekonomexamen med inriktning strategi, styrsystem och redovisning från Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Håkan har tidigare erfarenhet från uppdrag som ekonomichef.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Volvo Pensionsstiftelse.
Styrelseledamot i AW Elteam Aktiebolag, AW ME AB, AW Gruppen AB, AW Elteam Installation AB, Terrin AB, Nordika II Fastigheter AB och Nordika III Fastigheter AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pernilla Ramslöv
Pernilla RamslövStyrelseledamot
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning i materialteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Övrig erfarenhet: Pernilla har lång erfarenhet som entreprenör och är grundare och verkställande direktör för NOX Consulting AB. Därtill har Pernilla erfarenhet från uppdrag som affärsutvecklingsdirektör i WM Data och Ivar Jacobson AB, och från rollen som försäljningschef i Jaczone AB.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Nox Consulting AB. Styrelseledamot i Nox Academy AB och Nox Partners AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Christian Haglund
Christian HaglundStyrelseledamot
Född 1979. CFO och Vice vd Intea Fastigheter AB (publ). Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Christian har tidigare erfarenhet från uppdrag som CFO för Vacse AB (publ) och ansvarig för kapitalförvaltning på Atlas Copco AB. Därtill är Christian sedan 2018 investeringsrådgivare åt Epiroc AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Invictum AB, Kim Denzler AB, Antea AB, Inhoc AB, I Know a Place AB och Astrid Education AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.