Caesar Åfors
Caesar ÅforsOrdförande
Född 1959.

Utbildning: Jägmästarexamen.

Övrig erfarenhet: Caesar har över tjugo års erfarenhet från fastighetsbranschen och har bl a haft uppdrag som transaktionschef, finanschef, IR-chef, CFO och vice vd för Klövern AB (publ) och vd för Torslanda Property Investment AB (publ) och Link Prop Investment AB (publ).

Huvudsysselsättning: Egen verksamhet på Virå Bruk.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Catena AB och CRK Forest Management AB.

Innehav i Bolaget: –

Mattias Grahn
Mattias GrahnStyrelseledamot
Född 1969.

Utbildning: Gymnasial ekonomiutbildning.

Övrig erfarenhet: Mattias har lång erfarenhet från treasury verksamhet och kapitalförvaltning inom bland annat Saab.

Huvudsysselsättning: Chef för Saabs Pensionsfond.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svenska
Pensionsstiftelsers Förening, styrelseledamot i Järfälla-Veddesta AB.

Innehav i Bolaget: —

Håkan Sandberg
Håkan SandbergStyrelseledamot
Född 1948.

Utbildning: Högre företagsekonomisk kurs vid Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Övrig erfarenhet: Håkan har tidigare erfarenhet från uppdrag som styrelseordförande i Stadshypotek AB och som ordförande i olika styrelser inom
Handelsbankenkoncernen. Därtill har Håkan varit vice verkställande direktör för Svenska Handelsbanken AB, ledamot i Centrala Bankledningen, Svenska Handelsbanken AB och dessförinnan varit verksam som regionbankchef i regionbanken Södra Norrland, Svenska Handelsbanken AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB och Scandinavian Resort i
Sälen AB

Innehav i Bolaget: —

Kristina Alvendal
Kristina AlvendalStyrelseledamot
Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Jur.kand. från Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet: Kristina har tidigare erfarenhet från uppdrag som borgarråd och ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad, därtill politiska uppdrag på lokal, nationell och europeisk nivå samt verkställande direktör för Airport City Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Kristina Alvendal AB med fokus på strategisk fastighetsutveckling. Styrelseledamot i Svefa Aktiebolag, Svefa Holding AB, Belatchew Arkitekter AB, Danske Hypotek AB (publ), Bricknova AB, Svefa Partners AB, AF Gruppen ASA och Aktiebolaget Salktennis AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Pernilla Ramslöv
Pernilla RamslövStyrelseledamot
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning i materialteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Övrig erfarenhet: Pernilla har lång erfarenhet som entreprenör och är grundare och verkställande direktör för NOX Consulting AB. Därtill har Pernilla erfarenhet från uppdrag som affärsutvecklingsdirektör i WM Data och Ivar Jacobson AB, och från rollen som försäljningschef i Jaczone AB.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Nox Consulting AB. Styrelseledamot i Nox Academy AB och Nox Partners AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Peter Ragnarsson
Peter RagnarssonStyrelseledamot
Född 1984.

Utbildning: Civilingenjörsexamen med inriktning finansiell matematik från Kungliga Tekniska Högskolan och Civilekonomexamen med inriktning finansiering från Stockholms Universitet.

Övrig erfarenhet: Peter har över 15 års erfarenhet från kapitalförvaltning inom framförallt alternativa investeringar. Han har tidigare haft roller som portföljförvaltare på Tredje AP-fonden samt investeringsanalytiker och riskanalytiker på RPM Risk & Portfolio Management.

Andra pågående uppdrag: Portföljförvaltare alternativa investeringar på Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Styrelseledamot i Granit Bostad AB och Midstar Hotels AB.

Innehav i Bolaget: —

Christian Haglund
Christian HaglundStyrelseledamot
Född 1979. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Christian har tidigare erfarenhet från uppdrag som CFO för Vacse AB (publ) och ansvarig för kapitalförvaltning på Atlas Copco AB. Därtill är Christian sedan 2018 investeringsrådgivare åt Epiroc AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Invictum AB, Kim Denzler AB, Antea AB, Inhoc AB, I Know a Place AB och Astrid Education AB.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare.