2023-02-17 13:00 Bokslutskommuniké 2022 Regulatory MAR
2022-11-15 16:30 Intea utser Emil Jansbo till ny CFO Regulatory MAR
2022-10-27 08:00 Delårsrapport januari – september 2022 Regulatory MAR
2022-08-17 16:50 Christian Haglund tillträder som CFO i Intea Regulatory MAR
2022-07-19 12:00 Delårsrapport januari – juni 2022 Regulatory MAR
2022-06-29 11:08 Inteas CFO lämnar bolaget för nya utmaningar Regulatory MAR
2022-05-10 13:00 Delårsrapport januari – mars 2022 Regulatory MAR
2022-03-18 15:00 Årsredovisning 2021 Regulatory