2022-07-19 12:00 Delårsrapport januari – juni 2022 Regulatory MAR
2022-06-29 11:08 Inteas CFO lämnar bolaget för nya utmaningar Regulatory MAR
2022-05-10 13:00 Delårsrapport januari – mars 2022 Regulatory MAR
2022-03-18 15:00 Årsredovisning 2021 Regulatory
2022-02-18 12:00 Bokslutskommuniké 2021 Regulatory MAR
2021-12-22 08:00 Intea förvärvar rättsfastigheter i Helsingborg Regulatory MAR
2021-11-01 12:45 Delårsrapport januari-september 2021 Regulatory MAR