Idag togs det första spadtaget för en ny tågdepå i Falköping. På uppdrag av Västtrafik bygger Intea en ny depå för underhåll av tåg. Utbyggnaden är ett nödvändigt lyft för att möta framtidens ökade tågresande.

Under tisdagen togs det första spadtaget på plats vid byggarbetsplatsen i Falköping. Spadarna hölls av representanter från Intea, Västtrafik och entreprenören Serneke.

Den nya depån har en uthyrningsbar yta om 3 500 kvm och uppförs i anslutning till den befintliga tågdepån som ägs av Intea. Kapaciteten att underhålla tåg ökar från dagens tre platser till sex platser. Även spårområdet utanför depån byggs ut för att kunna hantera uppställning av flera tåg. Den ökade kapaciteten innebär bland annat att Västtrafiks 45 nya tåg kommer att kunna underhållas i Falköping. Den nya depån förväntas stå klar under våren 2025.

”Den nya depån i Falköping ger oss möjlighet att underhålla fler av våra tåg på en strategiskt viktig plats i regionen. Det gör att vi får en mer stabil, modern och pålitlig tågtrafik i hela regionen, vilket är viktigt när vi vill få flera att resa hållbart med oss”, säger Pontus Gunnäs, affärschef tåg Västtrafik.

Hållbart bygge
Den nya depån byggs med ett stort fokus på hållbarhet. Bland annat används uteslutande klimatförbättrad betong för all gjutning. I kontors- och lagerdelen av bygget används limträstommar istället för betongstommar vilket minskar klimatavtrycket ytterligare. För att minska klimatpåverkan kommer de nya lokalerna att värmas och kylas med bergvärme i kombination med solhybrider och solceller. Den nya anläggningen beräknas att kunna generera 100 MWh per år.

”Det är jätteroligt att vi nu kommer i gång med produktionen av den nya depån som vi har arbetat med att ta fram sedan 2020. Tillsammans med Västtrafik har vi lagt mycket tid och ansträngning på att kunna minska klimatavtrycket för denna typ av byggnader. Vi är stolta över att detta sannolikt blir den mest hållbara tågdepån i Sverige när den står klar 2025”, säger Emma Johansson, projektledare på Intea.

Västtrafik har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Intea avseende den nya tågdepån och samtidigt förlängdes också hyrestiden för den befintliga depån med 25 år från det att den nya tågdepån färdigställs.