Välkomna till Intea i Halmstad. Här har vi varit verksamma sedan 2016. Beståndet består av totalt 18 huskroppar fördelade på 9 fastigheter. Vår uthyrningsbara yta uppgår till ca 78 000 kvm och vi har ca 30 000 kvm byggrätter i vårt bestånd. Intea är ägare och förvaltare av övervägande del av fastigheterna på högskoleområdet i Halmstad, med Högskolan i Halmstad som största hyresgäst. Övriga hyresgäster i beståndet är bl a Halmstad kommun, Trafikverket, Amerikanska gymnasiet, LBS Kreativa Gymnasiet m. fl.

Felanmälan

Icke akuta ärenden

För att felanmäla något som inte är akut ber vi er att fylla i formuläret nedan. Vi återkopplar normalt inom 24 h och uppdaterar löpande via mejl/sms under ärendets gång. Ju mer information vi får desto snabbare kan vi hjälpa till.

Icke akuta ärenden kan till exempel vara ett trasigt lås på en innerdörr, belysning som inte fungerar, eller ett dörrhandtag som sitter löst.

Akuta ärenden

För att felanmäla ett akut ärende ber vi att ni ringer direkt till 0703-49 02 90, 0730-96 89 88 eller 0761-08 26 95.

För att felanmäla ett akut ärende efter tjänstetid samt helger/helgdagar ber vi er i första hand kontakta Riksbyggen på telefon 0771-860 860

Kamerabevakning

Inom Inteas fastighet Fanborgen 3 i Halmstad sker kamerabevakning i entrén till byggnaden, utanför hisshallen i Trade Center samt i delar av glasgången. För dessa utrymmen finns tydlig information om att det sker. Intea tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är intresseavvägning där intresset för att kamerabevaka bedöms väga tyngre än den registrerades.

När en händelse inträffat som innefattar stöld, förstörelse, vandalism, hot eller våld beslutar dotterbolags-VD eller driftansvarig om inspelning ska kontrolleras manuellt, och för vilken tidsperiod kontrollen ska göras. I övriga fall kontrolleras inte inspelningar. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter tre dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad och ev. polis eller åklagare tagit del av aktuellt filmmaterial.

Personuppgiftsansvarig är Intea Fanborgen AB. Den enskilde har rätt att få kopior av de uppgifter som finns om individen. Den enskilde har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, eller begära att Intea begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av uppgifter. Detta görs genom att kontakta Inteas dotterbolags-VD johanna.tideman@intea.se Mer information om hur Intea hanterar personuppgifter finns på Policy för personuppgiftshantering för Intea Fastigheter AB (publ) och dess dotterbolag Datainspektionen är tillsynsmyndighet[1].

Kamerabevakning

Inom Inteas fastighet Fanborgen 3 i Halmstad sker kamerabevakning i entrén till byggnaden, utanför hisshallen i Trade Center samt i delar av glasgången. För dessa utrymmen finns tydlig information om att det sker. Intea tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är intresseavvägning där intresset för att kamerabevaka bedöms väga tyngre än den registrerades.

När en händelse inträffat som innefattar stöld, förstörelse, vandalism, hot eller våld beslutar dotterbolags-VD eller driftansvarig om inspelning ska kontrolleras manuellt, och för vilken tidsperiod kontrollen ska göras. I övriga fall kontrolleras inte inspelningar. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter tre dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad och ev. polis eller åklagare tagit del av aktuellt filmmaterial.

Personuppgiftsansvarig är Intea Fanborgen AB. Den enskilde har rätt att få kopior av de uppgifter som finns om individen. Den enskilde har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, eller begära att Intea begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av uppgifter. Detta görs genom att kontakta Inteas dotterbolags-VD johanna.tideman@intea.se Mer information om hur Intea hanterar personuppgifter finns på Policy för personuppgiftshantering för Intea Fastigheter AB (publ) och dess dotterbolag Datainspektionen är tillsynsmyndighet[1].

Kontakt

Besöksadress

Intea Halmstad Kristian IV:s väg 3

301 18 HALMSTAD

Jour

0771-86 08 60

E-post

info@intea.se