Welcome to Intea in Halmstad. We have been active here since 2016. The portfolio consists of a total of 18 housing units distributed over 9 properties. Our lettable area amounts to approx. 78,000 sq m and we have approx. 30,000 sq m of building rights in our portfolio. Intea is the owner and manager of the majority of the properties in the university area in Halmstad, with Halmstad University as the largest tenant. Other tenants in the stock include Halmstad municipality, the Swedish Transport Administration, the American high school, LBS Kreativa Gymnasiet and others.

Error reporting

Non urgent cases

To report an error that is not urgent, please fill in the form below. We normally get back to you within 24 hours and continuously update via e-mail/text message during the course of the case. The more information we receive, the faster we can help.

Examples of non urgent issues could be a broken lock on an interior door, lighting that doesn't work, or a door handle that is loose.

Urgent cases

To report an emergency case, please call 0703-49 02 90, 0730-96 89 88 or 0761-08 26 95 directly.

To report an emergency case after working hours and on weekends/holidays, we ask that you first contact Riksbyggen on phone 0771-860 86

Kamerabevakning

Inom Inteas fastighet Fanborgen 3 i Halmstad sker kamerabevakning i entrén till byggnaden, utanför hisshallen i Trade Center samt i delar av glasgången. För dessa utrymmen finns tydlig information om att det sker. Intea tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är intresseavvägning där intresset för att kamerabevaka bedöms väga tyngre än den registrerades.

När en händelse inträffat som innefattar stöld, förstörelse, vandalism, hot eller våld beslutar dotterbolags-VD eller driftansvarig om inspelning ska kontrolleras manuellt, och för vilken tidsperiod kontrollen ska göras. I övriga fall kontrolleras inte inspelningar. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter tre dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad och ev. polis eller åklagare tagit del av aktuellt filmmaterial.

Personuppgiftsansvarig är Intea Fanborgen AB. Den enskilde har rätt att få kopior av de uppgifter som finns om individen. Den enskilde har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, eller begära att Intea begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av uppgifter. Detta görs genom att kontakta Inteas dotterbolags-VD johanna.tideman@intea.se Mer information om hur Intea hanterar personuppgifter finns på Policy för personuppgiftshantering för Intea Fastigheter AB (publ) och dess dotterbolag Datainspektionen är tillsynsmyndighet[1].

Kamerabevakning

Inom Inteas fastighet Fanborgen 3 i Halmstad sker kamerabevakning i entrén till byggnaden, utanför hisshallen i Trade Center samt i delar av glasgången. För dessa utrymmen finns tydlig information om att det sker. Intea tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är intresseavvägning där intresset för att kamerabevaka bedöms väga tyngre än den registrerades.

När en händelse inträffat som innefattar stöld, förstörelse, vandalism, hot eller våld beslutar dotterbolags-VD eller driftansvarig om inspelning ska kontrolleras manuellt, och för vilken tidsperiod kontrollen ska göras. I övriga fall kontrolleras inte inspelningar. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter tre dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad och ev. polis eller åklagare tagit del av aktuellt filmmaterial.

Personuppgiftsansvarig är Intea Fanborgen AB. Den enskilde har rätt att få kopior av de uppgifter som finns om individen. Den enskilde har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, eller begära att Intea begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av uppgifter. Detta görs genom att kontakta Inteas dotterbolags-VD johanna.tideman@intea.se Mer information om hur Intea hanterar personuppgifter finns på Policy för personuppgiftshantering för Intea Fastigheter AB (publ) och dess dotterbolag Datainspektionen är tillsynsmyndighet[1].

Contact

Visiting address

Intea Halmstad Kristian IV:s väg 3

301 18 HALMSTAD

Standby duty

0771-86 08 60

Email

info@intea.se