Intea arbetar kontinuerligt med att identifiera utvecklingsmöjligheter inom befintligt fastighetsbestånd tillsammans med hyresgästerna samt med att identifiera behov som skapar projektutvecklingsmöjligheter för nybyggnation. Projektorganisationen består av tio personer med erfarenhet av fastighetsutveckling i olika faser och av olika slag.

Projects for which leases have been signed

Justice Centre, Custody Unit
Kristianstad

Tenant: The Swedish Prison and Probation Service
Activity: Custody Centre
Average contract duration: 25,0 years
Rental value: 69 mkr
Lettable area: 16,398 sqm
Status: Under construction
Completion: Q3 2024

Justice Centre, Police Station
Kristianstad

Tenant:
Activity: Public sector
Average contract duration: 15,0 years
Rental value: 59 mkr
Lettable area: 19 859 kvm
Status: Under construction
Completion: Q4 2024

Optometry and audiology clinic
Linköping

Tenant: Region Östergötland
Activity: Research
Average contract duration: 15,0 years
Rental value: 16 mkr
Lettable area: 6,606 sqm
Status: Under construction
Completion: Q2 2025

Viskan Prison
Ånge

Tenant: The Swedish Prison and Probation Service
Activity: Prison
Average contract duration: 20,0 years
Rental value: 62 mkr
Lettable area: 14,272 sqm
Status: Under construction
Completion: Q1 2025

Depot 2 Falköping
Falköping

Tenant: Västtrafik
Activity: Train depot
Average contract duration: 25,0 years
Rental value: 27 mkr
Lettable area: 5,362 sqm
Status: Under construction
Completion: Q1 2025

Anstalten Ringsjön
Eslöv

Tenant: The Swedish Prison and Probation Service
Activity: Prison
Average contract duration: 6,0 years
Rental value: 14 mkr
Lettable area: 2 978 kvm
Status: Under construction
Completion: Q2 2025

Projects for which project development agreement have been signed

Rättsvårdande myndighet
Strömstad

Tenant: Public sector
Average contract duration: 15,0 years
Rental value: 10 mkr
Lettable area: 4 200 kvm
Status: Project planning stage
Completion: Q4 2026