Förra veckan togs det första spadtaget för Region Östergötlands nya lokaler där vård och forskning kommer att bedrivas i nära samarbete med Linköpings universitet.

Den nya byggnaden uppförs på Garnisonsområdets norra del i kvarteret Skvadronen och kommer bland annat att innehålla ögon- och logopedimottagning. Region Östergötland har tidigare ingått ett 15-årigt hyresavtal med Intea, med ett preliminärt årligt hyresvärde uppgående till 15,4 mkr. Hyresgästen kommer att disponera hela byggnaden, cirka 6 600 kvm uthyrningsbar area.

”Det är väldigt kul att vi nu är igång med byggnationen av nya verksamhetslokaler, som uppförs med hög kvalitet avseende funktionalitet, utformning och hållbarhet. På området kommer Region Östergötland att få gott sällskap av andra samhällsviktiga verksamheter”, säger Johan Elwing, vd Intea Linköping.

Projektet drivs med målsättningen att certifiera byggnaden enligt BREEAM Excellent. Planerad inflyttning är satt till fjärde kvartalet år 2024.