Intea's management strategy is based on decentralised and local management organisations with their own staff.

Local presence under in-house management
En viktig del av Inteas strategi är de lokala förvaltningsorganisationerna med egen anställd personal och ett stort mått av självstyre. Vi ser många fördelar med en lokal förvaltning såsom större engagemang, kvalitetsmedvetenhet, snabbare beslutsvägar och möjligheten till en nära relation med hyresgästerna. Ytterligare en fördel med att finnas på plats med egen personal i Inteas fastigheter är att våra hyresgästers utvecklingsbehov redan på ett tidigt stadie kan identifieras. Likaså ger närheten till hyresgästen möjligheter att tillvarata förvärvs- och projektutvecklingsmöjligheter. Den centrala förvaltningsorganisationen kompletterar och stöttar Inteas lokala enheter med bland annat samordning av förvaltning samt projekt- och hållbarhetskompetens. Den centrala funktionen bidrar till ett mer strukturerat och effektivt förvaltnings-, projekt- och hållbarhetsarbete och underlättar kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan Inteas lokala organisationer. Intea finns representerat med egna lokala organisationer i Halmstad, Kalmar, Linköping, Skåne, Storstockholm, Vänersborg och Östersund. Sammanlagt arbetar 33 personer i Inteas förvaltningsorganisation.

Halmstad

Higher education

Number of property units 11
Lettable area: 73,400 sqm
Number of employees 5

www.halmstadcampus.se

Kalmar

Higher education

Number of property units 1
Lettable area: 29,300 sqm
Number of employees 2

www.universitetskajen.se

Linköping

Justice

Number of property units 27
Lettable area: 87,7 tkvm
Number of employees 7

www.garnisonsfastigheter.se

Skåne

Justice/Higher education/Health care

Number of property units 5
Lettable area: 127,5 tkvm
Number of employees 5

www.niagara.intea.se
www.nasby.intea.se

Greater Stockholm

Justice

Number of property units 3
Lettable area: 23,1 tkvm
Number of employees 3

Vänersborg

Health care/Other public sector

Number of property units 18
Lettable area: 44,000 sqm
Number of employees 4

www.vanerparken.se

Östersund

Rättsväsende/Högre utbildning/Övriga offentliga

Number of property units 33
Lettable area: 77,2 tkvm
Number of employees 6

www.a4campus.se