Charlotta Wallman Hörlin
Charlotta Wallman HörlinCEO
Född 1976. Verkställande Direktör sedan januari 2024. Tidigare Vice vd sedan februari 2023 och Operativ chef sedan 2021. Dessförinnan anställd som VD i Intea AB sedan 2019.

Education: Law degree from Stockholm University and Master of Laws from the University of Glasgow.

Other experience: Specialist in real estate law, serving previously as a lawyer at Mannheimer Swartling Advokatbyrå and as a partner at law firm Morris Law. In addition, Charlotta has experience from serving as General Counsel and Deputy CEO at Nordisk Renting Aktiebolag.

Other current roles: Chairman of the Board, Inhoc AB. Board member, Vitartes Intea Holding AB and CharLaw AB.

Mobile +46 (0)733-24 50 25
firstname.surname@intea.se

Magnus Ekström
Magnus EkströmCFO
Född 1968. CFO sedan september 2023.

Utbildning: Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi och Systemvetenskap, Uppsala- och Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet: Magnus har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och kommer närmast från Besqab AB (publ) där han varit CFO sedan 2018. Tidigare har han varit CFO på HSB ProjektPartner AB under sex år samt CFO på Fastighets AB Förvaltaren och Landic Property AB. Dessförinnan har han innehaft flertalet roller inom fastighetsbranschen, bl a Vasakronan AB.

Other current roles: -

Mobil 0705-49 86 02
firstname.surname@intea.se

Peter Jacobsson
Peter JacobssonChef affärsutveckling och projekt
Born 1971. Head of Project Development since 2021. Formerly employed as project manager of Intea AB since 2018.

Education: Degree in Construction and Real Estate Engineering from Halmstad University, Civil Engineering and Economics degree from Stockholm School of Economics and training in project management from the KTH Royal Institute of Technology.

Other experience: Peter has previous experience from serving as CEO and Board member of Fem Hjärtan Holding AB and Bygg-Fast AB, and as Regional Manager and Project Manager at Bygg-Fast AB.

Other current roles: Chairman of the Board, Intea Änggården AB. Board member, Klättermustvåan AB, Adalco AB and Vitartes Utveckling Göteborg AB.

Mobile +46 (0)733-75 56 10
firstname.surname@intea.se