Intea har varit verksamma i Östersund sedan 2018 och är fastighetsägare till Campus Östersund samt fastigheter i centrala Östersund, bland annat Tingsrätten. Den uthyrningsbara arean för beståndet uppgår till närmare 70 400 kvm, med cirka 24 000 kvm byggrätter.

Error reporting

Non urgent cases

Contact

Visiting address

Standby duty

Email