Den 7 maj 2024 beslutade årsstämman om omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor hos KPMG AB är Mattias Johansson, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige). KPMG AB har varit Bolagets revisor under hela den historiska finansiella perioden. KPMG AB innehar inga aktier eller aktierelaterade instrument i Intea. KPMG AB:s adress är Vasagatan 16, 101 27 Stockholm.