In Kalmar, Intea is the owner of parts of Linnaeus University's premises at Universitetkajen. The building is environmentally certified in accordance with LEED Gold and has a rentable area of ​​29,300 square meters.

Kamerabevakning

Parkerings- och cykelgarage är kamerabevakade.

Ansvariga för bevakningen är de två fastighetsägarna, Intea Eldaren AB och Kalmar Eldaren AB.

Vi lagrar material i tre(3) dagar. Därefter raderas materialet automatiskt.

Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott samt för att skapa trygghet.

Endast vid brott kommer materialet att överlämnas till tredje part (polis, åklagare).

Ingen ljudupptagning i denna kamerabevakning.

Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer för kamerabevakning.

Contact

Intea Eldaren AB

C/O Intea Fastigheter AB

Lästmakargatan 20

111 44 Stockholm

Jonas Rimsberg 072 217 90 60 / jr@intea.se

Kamerabevakning

Parkerings- och cykelgarage är kamerabevakade.

Ansvariga för bevakningen är de två fastighetsägarna, Intea Eldaren AB och Kalmar Eldaren AB.

Vi lagrar material i tre(3) dagar. Därefter raderas materialet automatiskt.

Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott samt för att skapa trygghet.

Endast vid brott kommer materialet att överlämnas till tredje part (polis, åklagare).

Ingen ljudupptagning i denna kamerabevakning.

Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer för kamerabevakning.

Contact

Intea Eldaren AB

C/O Intea Fastigheter AB

Lästmakargatan 20

111 44 Stockholm

Jonas Rimsberg 072 217 90 60 / jr@intea.se

Error reporting

Non urgent cases

To report an error that is not urgent, please fill in the form below. We will get back to you as soon as we can and update continuously via email/text message during the course of the case. The more information we receive, the faster we can help.

Examples of non urgent issues could be a broken lock on an interior door, lighting that doesn't work, or a door handle that is loose.

Urgent cases

För att felanmäla ett akut ärende under dagtid ber vi att ni ringer direkt till Jonas Rimsberg på
0722 17 90 60 eller Roger Wahlman på 0702 87 45 76. Felanmälan eller jour övrig tid görs via
070-249 57 02.

Examples of urgent matters are water leaks, power outages or defects that can lead to personal injury.

Contact

Visiting address

Intea Eldaren AB, Universitetsplatsen 1

392 31 KALMAR

Standby duty

070-249 57 02

Email

info@universitetskajen.se