Intea har varit verksamma i Östersund sedan 2018 och är fastighetsägare till Campus Östersund samt fastigheter i centrala Östersund, bland annat Tingsrätten. Den uthyrningsbara arean för beståndet uppgår till närmare 70 400 kvm, med cirka 24 000 kvm byggrätter.

Felanmälan

Icke akuta ärenden

Kontakt

Besöksadress

Jour

E-post