Intea har varit verksamma i Östersund sedan 2018 och är fastighetsägare till Campus Östersund samt fastigheter i centrala Östersund, bland annat Tingsrätten. Den uthyrningsbara arean för beståndet uppgår till närmare 70 400 kvm, med cirka 24 000 kvm byggrätter.

Aktuell info

Parkeringar

På kartan till vänster får ni en överblick på vårat område i Östersund. Ni kan bland annat se vart på området förhyrda p-platser samt avgiftsbelagda p-platser finns. 1/1 2024 genomför vi lite förändringar på våra besöksparkeringar. Vi inför parkeringsavgift under dygnets alla timmar för att underlätta snöröjningen. Timtaxan är densamma som tidigare (6 kr/timme) men maxtaxan tas bort. Eftersom det är svårt att få tag på en parkering när man ska besöka Folktandvården, Specialistvården mfl. i hus Y på Akademigatan 4 så inför vi en tidsbegränsning till 3 timmar just framför hus Y.

Lediga lokaler

Letar du efter lediga kontorslokaler i Östersund? Kontakta oss på tel. 063 – 12 70 10.

Exercishallen

Vill ni boka Exercishallen för idrottsaktiviteter? Kontakta Annika Thofelt på annikathofelt@gmail.com.

Campusovalen (isbanan)

Intea Campus AB sköter om belysningen och Östersunds kommun sköter skötsel och spolning av isen, för info se: https://www.ostersund.se/uppleva-och-gora/idrott-fritid-och-friluftsliv/ishallar-rinkar-och-isbanor.html

Aktuell info

Parkeringar

På kartan till vänster får ni en överblick på vårat område i Östersund. Ni kan bland annat se vart på området förhyrda p-platser samt avgiftsbelagda p-platser finns. 1/1 2024 genomför vi lite förändringar på våra besöksparkeringar. Vi inför parkeringsavgift under dygnets alla timmar för att underlätta snöröjningen. Timtaxan är densamma som tidigare (6 kr/timme) men maxtaxan tas bort. Eftersom det är svårt att få tag på en parkering när man ska besöka Folktandvården, Specialistvården mfl. i hus Y på Akademigatan 4 så inför vi en tidsbegränsning till 3 timmar just framför hus Y.

Lediga lokaler

Letar du efter lediga kontorslokaler i Östersund? Kontakta oss på tel. 063 – 12 70 10.

Exercishallen

Vill ni boka Exercishallen för idrottsaktiviteter? Kontakta Annika Thofelt på annikathofelt@gmail.com.

Campusovalen (isbanan)

Intea Campus AB sköter om belysningen och Östersunds kommun sköter skötsel och spolning av isen, för info se: https://www.ostersund.se/uppleva-och-gora/idrott-fritid-och-friluftsliv/ishallar-rinkar-och-isbanor.html

Felanmälan

Icke akuta ärenden

Vid icke akuta ärenden ber vi er maila till info.ostersund@intea.se och be om att få länken till ett felanmälningsformulär.

Akuta ärenden

Vid Akuta ärenden ring, 063-12 70 11
Akuta ärenden kan vara saker som vattenläckage, krossade fönster etc.

Kontakt

Besöksadress

Studentplan 2, plan 5
831 40 Östersund
Telefon: 063-12 70 10

Jour

063-12 70 11

E-post

info.ostersund@intea.se