Henrik Lindekrantz
Henrik LindekrantzVd
Född 1970. Verkställande direktör sedan 2016. Grundare och tidigare styrelseledamot i Bolaget.

Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Henrik har tidigare erfarenhet från arbete som chefsjurist på Vacse AB (publ) och bolagsjurist på Atlas Copco AB. Innan dess var han verksam som advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Antea AB och I Know a Place AB. Styrelseledamot i Lindera AB, Artun AB, Inhoc AB, Eralind AB, Fanny Franzén Fastighet AB och Elioq AB.

Mobil 0732-08 81 02
fornamn.efternamn@intea.se

Charlotta Wallman Hörlin
Charlotta Wallman HörlinVice vd
Född 1976. Vice vd sedan februari 2023 och Operativ chef sedan 2021. Tidigare anställd som VD i Intea AB sedan 2019.

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet och Master of Laws från University of Glasgow.

Övrig erfarenhet: Specialist inom fastighetsrätt med tidigare uppdrag som advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och som delägare på Advokatfirman Morris Law. Därtill har Charlotta erfarenhet från uppdrag som chefsjurist och vice verkställande direktör på Nordisk Renting Aktiebolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Inhoc AB. Styrelseledamot i Vitartes Intea Holding AB och CharLaw AB.

Mobil 0733-24 50 25
fornamn.efternamn@intea.se

Emil Jansbo
Emil JansboCFO
Född 1980. CFO sedan 1 januari 2023.

Utbildning: Civilekonomexamen från Linköpings universitet

Övrig erfarenhet: Emil har tidigare erfarenhet som finanschef på Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), CFO på Randviken Fastigheter AB (publ), Head of Finance för Savills IM:s fondverksamhet i Norden och avdelningschef inom PwC:s Corporate Finance.

Andra pågående uppdrag: –

Mobil 0722 43 30 88
fornamn.efternamn@intea.se

Henrik Olsson
Henrik OlssonFastighetschef - föräldraledig
Född 1978. Fastighetschef sedan 2021. Tidigare anställd som fastighetschef i Intea AB (mellan 2019 och 2020), därefter vice VD (mellan 2020 och 2021).

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom väg, vatten och industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola samt ledarskapsutbildningar och studier vid MIT.

Övrig erfarenhet: Henrik har tidigare erfarenhet av förvaltningsfrågor och affärsutveckling från uppdrag som förvaltare inom Skanska Göteborg AB och från rollen som regionchef för Skanska Sverige AB:s bostadsrättsutveckling i Stockholm. Därtill har Henrik haft uppdrag som affärsutvecklingschef för Skanska Sverige AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nextopia AB, Dare2Care AB, D2C Fastigheter Lönnen AB, Sverigehuset Fastigheter AB och Inhoc AB.

Mobil 0706-78 70 71
fornamn.efternamn@intea.se

Peter Jacobsson
Peter JacobssonProjektchef
Född 1971. Projektchef sedan 2021. Tidigare anställd som projektchef i Intea AB sedan 2018.

Utbildning: Högskoleingenjör inom bygg- och fastighetsteknik från Högskolan i Halmstad, Civilingenjörsexamen inom ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och utbildning inom projekteringsledning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övrig erfarenhet: Peter har tidigare erfarenhet från uppdrag som verkställande direktör och styrelseledamot i Fem Hjärtan Holding AB, Bygg-Fast AB samt som regionchef och projektledare i Bygg-Fast AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Intea Änggården AB. Styrelseledamot i Klättermustvåan AB, Adalco AB och Vitartes Utveckling Göteborg AB.

Mobil 0733-75 56 10
fornamn.efternamn@intea.se

Kjell-Åke Nilsson
Kjell-Åke NilssonAffärsutvecklingschef
Född 1958. Affärsutvecklingschef sedan 2021. Tidigare anställd som affärsutvecklingschef i Intea AB sedan 2016.

Utbildning: Ekonomexamen från Linnéuniversitetet i Växjö.

Övrig erfarenhet: Kjell-Åke har över trettio års erfarenhet av arbete inom fastighetsbranschen, varav sju år bestått av arbete inom statlig verksamhet där Kjell-Åke haft uppdrag som lokalförsörjningschef och fastighetschef på Domstolsverket. Därtill har han varit verkställande direktör för Vätter Esplanaden AB.

Andra pågående uppdrag: –

Mobil 0708-35 96 80
fornamn.efternamn@intea.se