Charlotta Wallman Hörlin
Charlotta Wallman HörlinVd
Född 1976. Verkställande Direktör sedan januari 2024. Tidigare Vice vd sedan februari 2023 och Operativ chef sedan 2021. Dessförinnan anställd som VD i Intea AB sedan 2019.

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet och Master of Laws från University of Glasgow.

Övrig erfarenhet: Specialist inom fastighetsrätt med tidigare uppdrag som advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och som delägare på Advokatfirman Morris Law. Därtill har Charlotta erfarenhet från uppdrag som chefsjurist och vice verkställande direktör på Nordisk Renting Aktiebolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Inhoc AB. Styrelseledamot i Vitartes Intea Holding AB och CharLaw AB.

Mobil 0733-24 50 25
fornamn.efternamn@intea.se

Magnus Ekström
Magnus EkströmCFO
Född 1968. CFO sedan september 2023.

Utbildning: Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi och Systemvetenskap, Uppsala- och Stockholms universitet.

Övrig erfarenhet: Magnus har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och kommer närmast från Besqab AB (publ) där han varit CFO sedan 2018. Tidigare har han varit CFO på HSB ProjektPartner AB under sex år samt CFO på Fastighets AB Förvaltaren och Landic Property AB. Dessförinnan har han innehaft flertalet roller inom fastighetsbranschen, bl a Vasakronan AB.

Andra pågående uppdrag: –

Mobil 0705-49 86 02
fornamn.efternamn@intea.se

Peter Jacobsson
Peter JacobssonChef affärsutveckling och projekt
Född 1971. Projektchef sedan 2021. Tidigare anställd som projektchef i Intea AB sedan 2018.

Utbildning: Högskoleingenjör inom bygg- och fastighetsteknik från Högskolan i Halmstad, Civilingenjörsexamen inom ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och utbildning inom projekteringsledning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övrig erfarenhet: Peter har tidigare erfarenhet från uppdrag som verkställande direktör och styrelseledamot i Fem Hjärtan Holding AB, Bygg-Fast AB samt som regionchef och projektledare i Bygg-Fast AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Intea Änggården AB. Styrelseledamot i Klättermustvåan AB, Adalco AB och Vitartes Utveckling Göteborg AB.

Mobil 0733-75 56 10
fornamn.efternamn@intea.se