Som fastighetsägare av publika fastigheter där många människor vistas är det möjligt att göra konst tillgänglig för människor som kanske normalt inte tar del av detta.

Polstjärnepriset

Intea Vänerparken har under några år sponsrat Polstjärnepriset som är en i sitt slag unik tävling. Med mottot ”mer än en tävling” vill Polstjärnepriset vara en nationell mötesplats för unga talanger inom klassisk musik – ett forum där unga musiker får möta likasinnade och testa sina tekniska och sceniska färdigheter i tävlingsmomentet.

Årets vinnare av Polstjärnepriset är cellisten Hugo Svedberg, med juryns motivering: ”Hugo är en ung mästare med mäktig ton. Han har en självklar solistisk förståelse, musikalisk intelligens och innerlighet.”

Konst

Att kunna stötta konstnärer och göra deras alster tillgängliga i våra fastigheter och kontor är roligt ur många aspekter. Som ägare och förvaltare av publika fastigheter kan vi dels göra konst tillgänglig i lokaler där många människor vistas men även för människor som kanske normalt inte tar del av detta.

Arkitektur

Inteas arkitektoniska bestånd omfattar ett spektrum av nytt och gammalt, stor- och småskaligt. I beståndet återfinns kulturhistoriska miljöer, militärt formade stadsrum, byggnader med stort historiskt värde, moderna funktionella hus och unika arkitektoniska objekt.

Det arkitektoniska beståndet är en resa genom arkitekturens stilhistoria, med byggmaterial som tegel, puts, betong, glas och trä. Ambitionen är att bevara, vårda, utveckla, skapa och utöka det arkitektoniska beståndet med nya häftiga och mäktiga byggnader och stadsrum. Garnisonsområdet i Linköping och campusområdet i Östersund är vackert gestaltade med dominerande symmetrier och mäktigt spel mellan byggnader, parker och gårdar. Campus Östersund är även en av de största sammanhållna arkitektoniska strukturer med antikvarisk klassning och byggnadsminnesförklaring. Halmstad universitetsområde har en blandning av dynamiska, historiska och moderna arkitektoniska uttryck. Vänerparkens moderna, postmodernistiska och arkitektoniskt brutala uttryck är Vänersborgs igenkännande stadssilhuett.