Intea äger och förvaltar ett objekt i Solna, med en uthyrningsbar area uppgående till 12 800 kvm.

Felanmälan

Icke akuta ärenden

Akuta ärenden

Kontakt

Besöksadress

Jour

E-post