Intea och Kriminalvården har träffat en överenskommelse om ett 20-årigt hyresavtal avseende Viskananstalten i Ånge kommun. Anstalten ska genomgå en omfattande renovering och ombyggnation och beräknas stå färdig i slutet av 2023.

Intea förvärvade tidigare under året fastigheten Ånge Hjältan 4:11. Kriminalvården kommer att disponera hela fastigheten som har en total uthyrningsbar yta om cirka 14 300 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår preliminärt till 27,8 mkr. Hyresavtalet löper fram till år 2043 och är villkorat av regeringens medgivande.

”Viskan är den andra anstalten som Intea och Kriminalvården tillsammans återöppnar på kort tid. Nu väntar nästa steg där fastigheten ska renoveras och anpassas för verksamheten”, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, Intea.

”Det känns mycket roligt att vi kan öppna Viskan igen. Det är positivt både för myndigheten och för regionen, det innebär nya jobbtillfällen i ett område som tappat många arbetstillfällen”, säger Johan Modin, regionchef i Kriminalvårdens region Nord.

Anstalten öppnades ursprungligen år 1974 och nyttjades av Kriminalvården fram till år 2009. Ett återöppnande beräknas skapa 120 nya anstaltsplatser och omkring 100 nya arbetstillfällen i Ånge kommun. Fastigheten omfattar 10 byggnader med bland annat boendeytor, tillagningskök, sporthall och lokaler för sysselsättning.

”Det är en arbetsseger för vår samverkan i regionen att en återetablering nu är på plats. Tack till alla som bidragit positivt för att få detta på plats. Nu kör vi, omkring 100 arbetstillfällen i vårt arbete för jobb, jobb och jobb”, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande i Ånge.

Samtidigt som arbetet i Viskan inleds är den pågående ombyggnationen av riksanstalten i Härnösand i färd med att avslutas. Totalt har Intea nu sju pågående projekt om cirka 82 000 kvm uthyrningsbar yta inom rättsväsendet som beräknas färdigställas inom tre år.