Intea och Kriminalvården har ingått hyresavtal avseende en utökning om cirka 3 000 kvm på Anstalten Ringsjön i Eslövs kommun. Lokalerna ska genomgå renovering och beräknas stå färdiga för inflyttning under hösten/vintern 2023.

Det nya hyresavtalet sträcker sig till år 2028 och får ett initialt årligt hyresvärde om cirka 5,9 mkr. Kriminalvården kommer i och med det nya hyresavtalet att disponera sammanlagt drygt 5 000 kvm i en samlad förhyrning i områdets södra del. I och med utökningen beräknas anstaltens kapacitet att öka med 40 anstaltsplatser till totalt 80 platser.

”Med den utökade förhyrningen mer än fördubblar Kriminalvården sin verksamhet på området och Ringsjöanstalten blir en av landets största öppna klass tre anstalter för kvinnor. Nu pågår renovering och ombyggnation, där bland annat det befintliga köket ska byggas om till ett produktionskök”, säger Björn Wemmenborn, vd Intea Skåne.