Efter tre års byggande är nu projektet med den samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen i Örebro färdigställt. Byggnaden är unik i Sverige och kommer att innehålla gemensamma larm- och sambandslokaler för Polismyndigheten, Räddningsregion Bergslagen och SOS-alarm.
 
Projektet kommer att uppnå sitt mål med miljöcertifiering enligt Breeam, nivå Excellent.
Serneke har varit generalentreprenör.
 
Hyresavtalet som har ingåtts med Polismyndigheten sträcker sig över 15 år och uppgår till ett värde av drygt 25 miljoner kronor.
 
Bild: Josefine Gran