Intea Fastigheter AB (publ) har utökat sina backup-faciliteter med 1 000 mkr samt avtalat om ett nytt säkerställt banklån om 825 mkr.

Intea har ingått avtal med en befintlig långivare om att utöka tillgängliga backup-faciliteter med 1 000 mkr. Därefter uppgår Inteas backup-faciliteter till 6 200 mkr, varav 3 445 mkr var utnyttjat per den 31 mars 2023. Syftet är att skapa flexibilitet kopplat till utestående företagscertifikat samt kommande obligationsförfall. Därtill har Intea avtalat med en annan befintlig långivare om ett treårigt säkerställt banklån om 825 mkr där syftet är att finansiera investeringar i projektportföljen.

”Den utökade backup-faciliteten ger oss ökad flexibilitet avseende kommande förfall på kapitalmarknaden och vår nya säkerställda finansiering tillgodoser en attraktiv finansieringsnivå av kommande investeringar i projektverksamheten”, säger Emil Jansbo, CFO på Intea.