Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat sitt första gröna obligationslån om 600 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program.

Obligationslånet, med en rörlig ränta om 1,78 procent plus 3 månaders STIBOR, har tre års löptid med förfall i februari 2027. Totalt har Intea sex utestående obligationslån med en total volym om 4 250 miljoner kronor med löpande förfall under åren 2024-2027.

Ramverket för grön finansiering sattes upp i juni 2023 och följer branschstandard Green Bond Principles (International Capital Market Association) respektive Green Loan Principles (Loan Market Association). Det har genomgått en oberoende extern utvärdering av CICERO Shades of Green, och tilldelats det övergripande betyget Medium Green.

Transaktionen arrangerades av Nordea som också har varit rådgivare för det gröna ramverket. Obligationslånet kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA.
 
Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationslan-och-certifikat/.