Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig.