Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat ett grönt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program.

Obligationslånet, med en rörlig ränta om 1,25 procent plus 3 månaders STIBOR, har två års löptid med förfall mars 2026. Totalt har Intea sex utestående obligationslån med en total volym om 4 250 miljoner kronor med löpande förfall åren 2025-2027.

Transaktionen arrangerades av Handelsbanken och obligationslånet kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Emissionslikviden kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.
 
Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationslan-och-certifikat/.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Ekström, CFO, 0705-49 86 02