Intea Fastigheter AB (publ) har utsett Charlotta Wallman Hörlin till ny vd med tillträde den 1 januari 2024. Hon ersätter Henrik Lindekrantz som kommer att fortsätta i rollen som strategisk rådgivare åt bolaget.

Charlotta började på Intea 2019 som operativ chef och utsågs i februari 2023 till bolagets vice vd. I sina roller i bolaget har hon ansvarat för organisation, juridik och regelefterlevnad, såväl som transaktioner och förhandlingar. Hon har också haft en central roll i flertalet av bolagets affärer och projekt. Innan Charlotta började på Intea har hon varit advokat och delägare på Morris Law, chefsjurist och vice vd på Nordisk Renting samt advokat på Mannheimer Swartling.

Charlotta ersätter Henrik Lindekrantz som är en av Inteas grundare och större aktieägare samt har varit bolagets vd sedan starten år 2015. Henrik kommer att fortsätta vara verksam i bolaget i rollen som strategisk rådgivare och kommer även att föreslås som ny styrelseledamot till årsstämman i maj nästa år.

”Det känns väldigt roligt att Charlotta har accepterat att efterträda Henrik som bolagets vd. Vi känner Lotta väl sedan flera år och är övertygade om att hon på bästa sätt kommer att fortsätta att framgångsrikt leda och utveckla bolaget under kommande år. Vi är också mycket nöjda över att ha båda bolagets grundare Henrik och Christian fortsatt engagerade i bolaget som strategiska rådgivare”, säger Caesar Åfors, styrelseordförande Intea.

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, styrelseordförande Intea, 0706-62 48 48
Henrik Lindekrantz, vd och grundare Intea, 0732-08 81 02
Charlotta Wallman Hörlin, vice vd och COO Intea, 0733-24 50 25