Fakta

Fastighetsbeteckning Niagara 2
Gatuadress och ort Nordenskiöldsgatan 1A, 211 19 Malmö
Uthyrningsbar area, kvm 21 291
Tomtarea, kvm  4 500
Typ Universitet
Största hyresgäster Malmö Universitet
Miljöklassning Miljöbyggnad Silver

Om fastigheten

Fastigheten Niagara 2 uppfördes år 2015  och är centralt belägen i Västra hamnen i Malmö.  Byggnaden innehåller undervisnings- och administrationslokaler för Malmö universitet tillsammans med restaurang, café och garage. Fastigheten består av tre separata huskroppar med fem, sju och elva våningar som länkas samman av ett atrium. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 21 300 kvm.

Byggnaden är certifierad som Miljöbyggnad, nivå Silver.

Fastighetsansvarig

Björn Wemmenborn

Mobil 0730-60 11 71
Fornamn.efternamn@intea.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner