Fakta

Fastighetsbeteckning Duvan 1
Gatuadress och ort Hospitalsgatan 6
871 31 Härnösand
Uthyrningsbar area, kvm 7 300
Tomtarea, kvm 13 000
Typ Anstalt
Största hyresgäster Kriminalvården

Om fastigheten

Duvan 1 är en riksanstalt i Härnösand som uppfördes år 1861 och nyttjades av Kriminalvården fram till år 2009 då verksamheten lades ned. Eftersom bristen på häktes- och anstaltskapacitet i landet är stor har Kriminalvården beslutat om ett återöppnande av Härnösandsanstalten. Fastigheten har genomgått en omfattande ombyggnation och inrymmer initialt 87 anstaltsplatser.

Kriminalvården disponerar cirka 7 300 kvm i ett 15-årigt hyresavtal som löper till juli år 2037. Det årliga hyresvärdet uppgår till preliminärt 28,4 mkr.

Fastighetsansvarig

Jerker Häggström

Mobil 0701-32 19 00
Fornamn.efternamn@intea.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner