Fakta

Fastighetsbeteckning Duvan 1
Gatuadress och ort Hospitalsgatan 6
871 31 Härnösand
Uthyrningsbar area, kvm 8 500
Tomtarea, kvm 13 000
Typ Anstalt
Största hyresgäster Kriminalvården

Om fastigheten

Duvan 1 är en riksanstalt i Härnösand som uppfördes år 1861 och nyttjades av Kriminalvården fram till år 2009 då verksamheten lades ned. Eftersom bristen på häktes- och anstaltskapacitet i landet är stor har Kriminalvården beslutat om ett återöppnande av Härnösandsanstalten, vilket beräknas skapa 100 nya platser.

Anstalten ska genomgå en omfattande ombyggnad. Förutom anstaltsplatser inkluderar fastigheten även sporthall och verkstad. Hyresvärdet uppgår preliminärt till 14,9 mkr och hyresavtalet är villkorat av regeringens medgivande.

Fastighetsansvarig

Jerker Häggström

Mobil 0701-32 19 00
Fornamn.efternamn@intea.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner