Fakta

Fastighetsbeteckning Ringaren 6
Gatuadress och ort Kanikegränd 1-3, Kaplansgatan 9
541 34 Skövde
Uthyrningsbar area, kvm 12 886
Tomtarea, kvm 28 390
Typ Högskola
Största hyresgäster
Högskolan i Skövde, Skövde kommun

Om fastigheten

Fastigheten Ringaren 6 ägs av Kalkstenen Fastighets AB, där Intea är ägare till 57 procent av aktierna. Fastigheten inhyser två sammanlänkande byggnader med lokaler åt Högskolan i Skövde och Skövde kommun. På fastigheten finns även en separat äldre byggnad som även den hyrs ut till Högskolan. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 12 900 kvm.

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner