Facts

Property designation Ringaren 6
Street address and city Kanikegränd 1-3, Kaplansgatan 9
541 34 Skövde
Lettable area, sqm 12 886
Plot area, sqm 28 390
Type University
Largest tenants
Högskolan i Skövde, Skövde kommun

About the property

Fastigheten Ringaren 6 ägs av Kalkstenen Fastighets AB, där Intea är ägare till 57 procent av aktierna. Fastigheten inhyser två sammanlänkande byggnader med lokaler åt Högskolan i Skövde och Skövde kommun. På fastigheten finns även en separat äldre byggnad som även den hyrs ut till Högskolan. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 12 900 kvm.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept