Fakta

Fastighetsbeteckning Eldaren 6
Gatuadress och ort Norra Kajplan 2B-6
392 31 Kalmar
Uthyrningsbar area, kvm 29 300
Tomtarea, kvm 10 756
Typ Högskola
Största hyresgäster Linnéuniversitetet
Miljöklassning LEED gold
Hemsida www.intea.se/ort/kalmar

Om fastigheten

Eldaren 6 är en nyuppförd byggnad på Universitetskajen i Kalmar, bestående av moderna utbildningslokaler för Linnéuniversitetet. I fastigheten finns förutom utbildningslokaler även restaurang och café samt kontor.

Under arbetet med att uppföra Linnéuniversitet har stort fokus lagts på en hållbar byggprocess, materialval och den senaste tekniken för drift, styrning och övervakning. Byggnaden har bland annat sedumtak, solceller samt avjonisering av vatten. Regnvatten fångas upp för bevattning av växter. Byggnaden är miljöcertifierad enligt LEED, nivå Gold.

Fastighetsansvarig

Jonas Rimsberg

Mobil 0722-17 90 60
Fornamn.efternamn@intea.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner