Fakta

Fastighetsbeteckning Näsby 34:24
Gatuadress och ort Elmetorpsvägen 15
291 39 Kristianstad
Uthyrningsbar area, kvm 33 400 kvm
Tomtarea, kvm 80 000 kvm
Typ Högskola
Största hyresgäster Högskolan Kristianstad

Om fastigheten

Fastigheten Näsby 34:24 består av 22 byggnader och är belägen strax norr om stadskärnan i Kristianstad, 1,8 km från centralstationen. Området har sedan 1920 hyst det Norra Skånska regementet (P6) och sedan nedläggningen 1995 har det tagits över av Högskolan Kristianstad.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 33 400 kvm, med en markareal om cirka 80 000 kvm och ett totalt hyresvärde om 43,8 mkr.

Fastighetsansvarig

Mikael Drozdjibob

Mobil 0708-12 58 28
Fornamn.efternamn@intea.se

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner